هرکس به طریقی دل و دین باخت و بگذشت

چشمی به من شب زده انداخت و بگذشت 

دینی که من داشت نپرداخت و بگذشت 


در منظر این بت که تراشیده ی عشق است 

هر کس به طریقی دل و دین باخت و بگذشت 


بیچاره دوچشم منِ درگیر دوابروش 

کشته است مرا کشته و نشناخت و بگذشت 


چون بیهق آتش زده در بطن تواریخ 

با لشکر تاتار به من تاخت و بگذشت 


بایک نظر از گوشه ی چشمش به دوچشمم 

بر بخت پریشان ، گره انداخت و بگذشت 


من مانده ویک حس عجیبی که پس از آن 

دلتنگ ترین قافیه را ساخت و بگذشت 


#سید_مهدی_نژاد_هاشمی

/ 0 نظر / 56 بازدید