گندم


باز هم نیمه شب ، غزلهایم ، دست و پاگیر حس ِ مردم شد 
آنقدر بی تو آسمان لرزید ، که دلش زیر بار ِ غم گم شد 
حرص می خورد همچنان ببری ، که دلش در محاق افتاده 
ماه آسوده از شبی دیگر فارغ از پنجه ی توهم شد 
موی خود را به باد دادی تو زهر در استخوان ِمن ترکید
خط چشمان آتشینت تا بار سنگینِ دوش ِ کژدم شد 
طالعت آرش ِ کمانگیر است ، تیر را می زند به اسفندم 
که دو ماهی جدا شدند از هم این یکی مُرد و آن یکی گم شد
مثل مجنون دوید تا صحرا ردّ ِ پایت بهانه دستش داد 
عابر فصل های بارانی ، بعد از آن عاشق تیمم شد 
.
خسته از خود مترسکی دارم ،که به حس ِ کلاغ می خندد
درد من را کسی نمی فهمد ، درد تو بر سرش تفاهم شد 
.
آخرش هم کسی نمی دانست به چه منظور باغبان دارد 
داس در دست می رود سمت ِ شانه ای که اسیر گندم شد 
سید مهدی نژاد هاشمی


پشیمانم
نه از آن چیزی که حدس می زدم 
و نشد
نه از اینکه 
قبل از آنکه بخوابم
دختر ها 
تمام سیب ها را چیده بودند
نه 
از اینکه 
از کابوس که می پرسم
قبل از آن یادم نمی آید
پشیمانم
از اینکه 
به دنیا 
نیامدم 
تا خودم باشم

.

 

وقتی خسته می شوم 
از همه چیز
به همراهی 
همین سیگار لعنتی 
تن می دهم 
پیاده ام می کند 
تنها
می رود پی کار خودش
فقط یک آن 
متفکر بودنم می ماند 
سیگار
کوچک تر از آن ست 
بتواند 
ذهنم را 
در امتداد شب 
روشن کند
پیاده می شوم
خونم را با حشرات موذی قسمت می کنم 
خیالم آسود نیست 
حتا اگر پنجره باز شود 
یا کسی در کوچه 
آواز بخواند
فرقی نمی کند 
تکلیفم تاریک است
حتا با خودم 
از نگاه چپ چپِ شب 
گول می خورم 
به کبوتر چسبیده به دیوار
دیگر 
دیر شده است 
لطفن 
به کسی نگویید!
همین
سید مهدی نژادهاشمی
 
LikeLike ·  · P

شبیه شعر که کنج اتاق افتاده 
غزل سرودنم از اشتیاق افتاده 
دلت خوش است به اینکه غریبه بو نبرد 
از آنچه در دل ِ من اتفاق افتاده / 2 نظر / 5 بازدید
آیه های شاعرانه

لایک لایک آنقدر زیبا نوشتید که با موسیقی وجودم همراه شد مثل مجنون دوید تا صحرا ردّ ِ پایت بهانه دستش داد عابر فصل های بارانی ، بعد از آن عاشق تیمم شد . سبزباشی

سلاااااااااااااااااام

فوق العاده بودن استاد دستمریزاد[ماچ]