باور نمی کند دل دیوانه ی خودم /گوری که کنده است به تاریخ می رسد

 

باور نمی کنم دل دیوانه ی خودم / گوری که می کند به وسعت تاریخ می رسد 
مهدی نژادهاشمی
Photo: ‎باور نمی کنم دل دیوانه ی خودم / گوری که می کند به وسعت تاریخ می رسد  مهدی نژادهاشمی‎

نپرس از دل تنگم چه زود خواهم رفت
به سمت قول و قراری کبود خواهم رفت
به بوی کهنگی ِ دفتر غزلهایم
که ماه و سال تو را می سرود خواهم رفت
ومن به معنی تنها غروب بی پایان 
برای دیدن آنچه نبود خواهم رفت
به استجابتت امشب گره نخواهم خورد
به قفلهای شکسته وجود خواهم رفت
به آسمان و شب و آنطرف ستاره ی یخ
به آنچه قلب تو را می ربود خواهم رفت
تو ای تبسم کشمیری ات ملال آور 
به کور رنگی چشم حسود خواهم رفت
و لحظه ای که برایم غزل نمی باری
به خشکسالی ِ زاینده رود خواهم رفت
شبیه حلقه ی سیگار خسته ای امشب 
دلم گرفته و آخر به دود خواهم رفت 
مهدی نژادهاشمی 
2/4/1388
Photo: ‎نپرس از دل تنگم چه زود خواهم رفت به سمت قول و قراری کبود خواهم رفت به بوی کهنگی ِ دفتر غزلهایم که ماه و سال تو را می سرود خواهم رفت ومن به معنی  تنها غروب بی پایان   برای دیدن آنچه  نبود خواهم رفت به استجابتت امشب گره نخواهم خورد به قفلهای شکسته وجود خواهم رفت به آسمان و شب و آنطرف ستاره ی یخ به آنچه قلب تو را می ربود خواهم رفت تو ای تبسم کشمیری ات ملال آور  به کور رنگی چشم حسود خواهم رفت و لحظه ای که برایم غزل نمی باری به خشکسالی ِ زاینده رود خواهم رفت شبیه حلقه ی سیگار خسته ای امشب  دلم گرفته و آخر به دود خواهم رفت  مهدی نژادهاشمی  2/4/1388‎
1Like ·  · Stop Notifications · Promote · Share
/ 0 نظر / 5 بازدید