هنوز طرزنگاه تو صدر اخبار است

اگر چه تاب کم است و عذاب بسیار است 

کناره پنجره ها ،ازدحام دیوار است 


قرارمان نرود بی قرار از یادت !

هنوز وعده ی ما زیر چوبه ی دار است 


شبیه پرچم بر باد رفته خواهد ماند 

سرم به دار نگاهی که بی کس و کار است 


بزن به زخمه ی تنبور و عاشقانه بخوان 

مشو اسیر دوچشمی که مردم آزار است 


اگر چه رفته ام از دیده و هم از یادت !

ولی هنوز دوچشم تو صدر اخبار است خوشا به آنکه به عشقت شکوفه خواهد داد

خوشا به حال و هوای گلی که بی خار است 


مرا به بحر طویل سکوت خود مکشان 

برای مردم ناآشنا اسفبار است 


غروب می رسد از راه و بر کرانه ی درد 

برای من نفسی بی تو آخر کار است #سید _مهدی_نژاد_هاشمی

/ 0 نظر / 29 بازدید