پرم راچیده اندوه تو ؛بالم می شوی یا نه


پرم را چیده اندوه تو ،بالم می شوی یا نه ؟!

خدای آسمان ِ لایزالم می شوی یانه 


دراین خطّه ِ که نایابند امیران کبیر آخر 

عصای دسته ی قحطّ الرجالم می شوی یا نه 


امان از درد بی درمان که شبگردند، حیرانها 

 دمی آرامش خواب و خیالم می شوی یا نه 


به قهرت راضی ام اما زمان ِ کشتن حست 

بگو یکبار دیگر بی خیالم می شوی یا نه 


شدم بهرام گوری که گرفته گور جانش را 

بگو با شیر دردستان ،غزالم می شوی یا نه 


اگر چه بازگشت و دیدنت جزو محالات است 

محال ِممکن تعبیر فالم می شوی یا نه 


گره را جای سبزه بر خم گیسوت افکندم 

دعای خیر در تحویل ِ سالم می شوی یا نه 


#سید_مهدی_نژادهاشمی

/ 0 نظر / 79 بازدید