ماتدنیای ِ تو مکاشفه ی حبِّ ذات نیست
بتخانه ایست در تو که در سومنات نیست
تلخ است کام عالم و آدم بخاطرت
در سفره خانه ات اثری از نبات نیست
با شوکران دست ِ تو یک عمر دمخورم
از تلخ کامگی ِ تو راه ِ نجات نیست
آغاز فصل سرد در این قهوه خانه با 
قلیان و چای یخ زده بی ارتباط نیست
با مهره های سوخته ی پادشاهی ام 
پایان جنگ سرد به جز کیش و مات نیست
درجا زده است ثانیه هایی که بیش از این 
در قید و بند روی تو قیدِحیات نیست
.
خونریز من دوباره نکش لشکر جنون
دیگر دلِ مبارزه با قوم تات نیست 
نشکن دوباره نرخ مرا با تبسمی 
بازار دل سپردن اگر بی ثبات نیست 
مهدی نژادهاشمی
 
 
/ 0 نظر / 6 بازدید