از اینجا برو.....

از اینجا برو...
امشب
نمی توانم
از جداره ی نازک شیشه ای که سی و سه سال
تنهایی ام را پوشانده
فرارکنم
قاب عکس شکسته
خطی می کشد
به سمت مرگ
آنقدر باریک
که باید
به تنهایی ازآن عبور کرد
مهدی نژادهاشمی
From here go ...
Not tonight I
Of the thin-walled glass that my three years alone and covered fraruknm
Picture frame linear broken limbs
The death is so thin that the
He crossed alone the other m. njadhashmi
((از انتشار نداده ها برای اولین بار در غزل جوان بخوانید))
بالاتر از هر رنگ می خواهم سیاهی را
پرپر نکن بال ِ کبوتر های چاهی را
با یک نگاه زیر چشمی فاتحه خواندی
هرجا که رفتی ناگهان نظم ِ سپاهی را
تصمیم سختی می شود وقتی که می خواهم
بیش از تمام ِ چیزها آنچه بخواهی را
آرام می ریزد زمین از لای انگشتم
هربار می گیرم من ار مرداب ماهی را
اینرو و آن رو می شوی ، بردار از پیشم
بامن اگر قصد سفر داری دوراهی را
باچشم هایت زل بزن برچشم بی تابم
من دوست دارم امتحانات شفاهی را
شاید همین یکبار آخر ، آه می خواهد _
تاریخ من عبرت نگیرد اشتباهی را...
سید مهدی نژادهاشمی
دیشب نبودی عاقبت بی تاب خوابیدم
با قرص های قرمز اعصاب خوابیدم
هرچند احساس مرا هرگز نمی فهمی
مثل پلنگی عاشق مهتاب خوابیدم
مانند نیلوفر که از خوابم گذر کردی
احساس کردم در دل مرداب خوابیدم
تو دختر خانی و من مثل رعیتها...
شب تا سحر با ترس از ارباب خوابیدم
از تنگ خود بیرون پریدم مانده و رانده
تا در نهایت گوشه ی سرداب خوابیدم
حالا دلت قرص است و حالم می شود بدتر
مانند گرگی گیج و منگ خواب خوابیدم ..
مهدی نژادهاشمی

از مرزهای بسته ی خاورمیانه ات

تا جنگهای تشنه به خون زمانه ات

سر می کشد به عمق شعور شبی بلند

سونامی ِ رها شده بر روی شانه ات

تا قعر زندگی و گذر از پل صراط

با خود کشیده است مرا رودخانه ات

سر می زند به عرشه ی بی نا خدای شعر

خوابی که می پرد همه شب از کرانه ات

از هست و نیست می کند اینبار ساقطم

دستی که ناگهان برود زیر چانه ات

عشق تو خواب تازه ای از مرگ ومیر داشت

در بر گرفته نیمه شبم را بهانه ات

چیزی نمانده است که از هم بپاشد این...

پلهای پیش و روی مرا موریانه ات

مهدی نژادهاشمی

تو را از برکه ی چشم ِ شبی بی تاب دزدیدم
تصور می کنم مهتاب را از آب دزدیدم
به لبخندت جهانی دل ربوده آرزو ها را
که من از باغ تو سیبی که شد نایاب دزدیدم
خدا خاصیتی داده به معجون لبانت که ...
ازآن آرامش یک عمر را بی تاب دزدیدم
و هرکس شاهد این صحنه شد شاکی شد از دستم
چرا عشق تو را یکباره بی آداب دزدیدم ..؟
همین که آسمان جا ماند روی صورت ماهت
تو را از جانمازت گوشه ی محراب دزدیدم
چراغان شد محله لحظه ای که دید یکباره
گل ِ نیلوفری را از دل ِ مرداب دزدیدم
بدست آوردنت طعم ِ حقیقت داشت یا اینکه
تو را در عالم بی خوابی یک خواب دزدیدم
مهدی نژادهاشمی


/ 1 نظر / 5 بازدید
مهتاب شفیعی

بد نیست گاهی به درد و دل دیوانه ای گوش بدهی حتی اگر بزنی زیر خنده تو بخند او که نمی فهمد تازه خوشحال هم میشود نظرات خود را بنویسید