غزل ادارک

کولی ِشب زده ی شهر دلش چرکین است

به خدا آخر ِاین دربه دری نفرین است

دستت آلوده به خون چه کسی است که شب...

سایه اش یکسره بر گُرده ی ما سنگین است

شاعران ، شهره به دیوانگی شهر شدند

این جنون چیست ..!؟ که جان کندن مان  شیرین است

موی بامویرگِ طاقت ما بافته ای

لبت از سرخی خون چه کسی رنگین است

آخرش دل بده و این دلِ ما را نشکن

به یقین فلسفه ی عمق ِنگاهت این است 

کوه را حوصله ای نیست که پاسخ بدهد

گوش همدردی با درد چرا سنگین است...!!!

نیمه شب شعر بخوان گوشه ی ایوان خدا ...

هرچه باشد نفس ِبیش و کمت تسکین است

لحظه ای سر به سر بی کسی ما بگذار......

چشم های سحر از نیمه شب غمگین است

نیمه شب شعر بخوان و به دل خویش نگیر...

سطح ادراک تمام ِده اگر پایین است .

سید مهدی نژادهاشمی

 

می رانیم از خویش با رفتار ِِ تکراری

آخر چرا عشق مرا در حال انکاری ...؟!!!!

فواره ای هستم به عشقت می روم بالا.......

با سرنگونی ِ من از دنیام بیزاری ..!!!!

پیچیده در اوقات ِمن تسبیح ِچشمانت ...

با اینکه می گردم به دور تو طلبکاری ....!؟

مثل ِ تمام دختران ِ ساده ی شرقی ...

بر استوای چشم هایم برف می باری

آرامش و دلواپسی هایم برای توست ....

تا عمر دارم تو به من آخر بدهکاری

با قاصدک ها رازِ خود را گفته ای شاید....؟

پیچیده درگوش تمام شهر دل /داری ...!

ایمان من یک بوسه بر پیشانی ات دارد

هرچند با من روز و شب در حال پیکاری ...؟

ایمان که آوردم به چشمت  خوب فهمیدم ....

مانند آتش در کف ِ دست است دین داری ...![1]

دور از تمام ِ شیطنت هایت گرفتارم ...!

حس کرده ام آخر برایم مثل دیواری ...

آغوش ِ خود را باز کن در پیش ِ روی من ....

هرچند در رد کردن ِ عشاق مختاری

سمتِ صراط المستقیم ِ خویش را رو کن ...

با اینکه پیچیده ترین ابرازِ افکاری .....

فکر من از تو بیشتر را قد نخواهد داد...

انعمتَ یعنی می شود من را نگهداری ....؟

دیوار کج بی شک  به مقصد می رسد با تو......

شکی ندارم بر سرِ عشاق آواری ....

حالا که دستت رو شده یکبار آدم باش ..........

اقرار کن عشق مرا با جان خریداری ..................

سید مهدی نژادهاشمی.[1] حدیث نبوی

/ 1 نظر / 13 بازدید
رها

شاعران ، شهره به دیوانگی شهر شدند این جنون چیست ..!؟ که جان کندن مان شیرین است درود . بسیار زیبا بود . با احترام دعوتید . اگه با تبادل لینک موافق بودین بهم اطلاع بدید.ممنونم