غزل های قدیمی

دیوارهای دورو برم حرف می زنند

با بودنم همیشه چپ و راست دشمنند

 به من که در همه ی زندگانی اماشعار من برای دلم جان نمی کنند تو مثل روح یک غزل صاف و ساده ایبرعکس شعرهای من آهی مطنطنند دیگر برای بارش من درد مرده استچشمان شوره خیز من ابری سترونند گنجشکهای دورو برم خوب دیده اندچشمان مشکی ات قفسی جنس ِ آهنند با خرده  شیشه های دلم حرف می زنم  ...بازی تمام شد همه با عشق دشمنندhttp://sabzevar-sher.persianblog.ir/

کلمات کلیدی این مطلب :  دیوارهای ، دورو ، برم ، حرف ، می ، زنند ، ...با ، بودنم ، همیشه ، چپ ،
موضوعات : 

   تاریخ ارسال  :   1390/8/14 در ساعت : 19:25:44   |  تعداد مشاهده این شعر :  815

کسانی که این شعر را می پسندند :

در واپسین زمان تقّلای ماهتاب ، وقتی که صبح می دمد از سمت خاوران

منفور و زخم خورده ، نحیف و سیاه فام ، در زیرِ بار هجمه ی اندوه بی امان

گم می شود صدای کف آلود حنجرِ ...، تنها مسافر ِ هوس ِ یاد و بود تو...

گم می شود در آتش و خاکستر ِ زمین ، در لابه لای کاغذ تا خورده ی زمان

آرام می کشد نفسش را به سوی خود ، گرگی که زیرکانه نشسته است در کمین

مثل ِ جوانه ای که به بن بست می رسد ، پیچیده است دورِ خودش زرد و نیمه جان

بعد از فرو کشیدن بغض گلو، دمی ... سهمی از ایده آل تو را آه می کشد

شاید دوباره تازه شود حس و حال او ...جنسِ لباس برتن و اندام پرنیان

در لای خاک روبه به دنبال ذره ای ، احساس نسترن نفسش تنگ می شود ...

آغوش مهربان خودت را بگستران ، آغوش ِ رنگ آبی و پهنای ارغوان ....

م- شوریده  سید مهدی نژادهاشمی 5/1/1390

روزگار ما در آن نامهربانی سخت نیست 
ضربه های کاری و آسیب ِجانی سخت نیست 
پس تو هم آخر بیاو گردن من را بزن ...
سنگ دل باش و قسی تا می توانی سخت نیست 
عهد و پیمان بسته بودی نگذری از عشق من ...
رفتی اما باورم شد ،بدگمانی سخت نیست 
گفته بودی ...نه نگفتی اینچنین رسوا ...زدن ...
زیر عهدو قول خود آنی به آنی سخت نیست 
چشم هایت داد می زد من نفهمیدم چرا...
دل شکستن درمرامت هرزمانی سخت نیست 
رفتی و من ماندم و یک کوه ماتم در دلم 
تو گمان کردی برایم زندگانی سخت نیست 
زندگانی ،بعدِتو شد مرگ ِتدریجی ِمن 
پس بیا که مردن من ناگهانی سخت نیست 
قول خواهم داد آخر از ته قلبم به تو ..
درکنار سنگ قبرم نوحه خوانی سخت نیست 
12/3/1390 بجنورد سید مهدی نژادهاشمی ((شوریده ))

 می روی اما بدان کلی بدهکاری به من 
خوب می دانم که روزی باز ناچاری به من 
پنجره یادآور ِبغض و هزاران درد توست 
رفته ای یا در پی ِهرلحظه آزاری به من 
کاش اشک سرخ من را تو نمی دیدی و بعد ...
حرمتم را می شکستی با ستمکاری به من 
شانه هایم رنگ و بوی خون ِ زنبق می دهد 
روی تابوتم نمی بینی سزاواری به من ...!
دست هایت امتداد ِسبز یک خوش باوری ست 
کاش حس ِشانه ات را باز بسپاری به من 
می روی ...برگرداز پیچ وخم ِیک اتفاق ...
تا بخوانم توی چشمانت گرفتاری به من ...
((شوریده)) 13/3/1390 بجنورد سید مهدی نژادهاشمی 


تا که می آیی ...در و دیوار عاشق می شوندماهی و دریا و ماهی خوار عاشق می شوند پیش پا هایت تمام کوه ها خم می شوند...صخره ها و سنگ ها ، ناچار عاشق می شوند برج ها روی تو را از دور می بینند و بعد...ناگهان آوار در آوار، عاشق می شوند ابر ها چشم تو را در آسمان تر می کنندتپه ها ی پست و ناهموار ، عاشق می شوند خوب می دانم ...نمی دانی چه زجری می کشندآینه هایی که صدها بار عاشق می شوند عیب از چشمان مردم نیست...باور کن عزیزبی هوا...! تکرار در تکرار عاشق می شوند چشم هایت را به جای چشم های ما ببینپلک هارا روی هم بگذار عاشق می شوندسید مهدی نژادهاشمی


چند وقتی است که تو بی خبر از حال منیفارغ از دغدغه ی پرسش ِ احوال منی مثل  یک سایه ی موهوم نمی دانم ...نهمن به دنبال توام ...یا تو به دنبال منی .!؟ گله ای نیست اگر یک دفه دورم بزنیتو همان سیب نچرخیده ی اقبال منی این همه بد به دلت راه نده ،طوری نیست ....!تو مگر نیمه ی آشفته ی آمال  منی ...؟ سالها دل طلب جام جمت را می کرد .....هر نفس در هوس گردش امیال منی جای من با تو عوض شد به خیالم یا نه ...من همه مال توام یا توهمه مال منی زندگی در نفس توست خدا می داند ...گرچه هر روز خدا بی خبراز حال منی  سید مهدی نژادهاشمی م- شوریدهhttp://dealtang.blogfa.com/

 


تو حس لطیف غزل و غنچه ی یاسیبایست که از وسوسه ی دل  بهراسی پیداست که نه حوصله داری و نه عادت...وارد شوی از گوشه ی چشمت به معاصی محکوم تو بودم به گناه هوس بال...بالی که تلنگر زده بر من نپلاسی با این سر و وضعی که من غم زده دارم...باید که تو هم چهره ی من را نشنا سی می لولم و می مانم از این پس به درونمدر پیله ندارم هوس هیچ تماسی تو روح من و جسم من و آتش جانی...با خود به کجا می بری ام شعله ی عاصی...!؟ من کیستم آخر تو بگو آینه ی من ...آشفته نموده است مرا پرت حواسیhttp://sabzevar-sher.persianblog.ir/اولمیان باغ ))چشمت((، سر سبد بودنوشتن در نگاهم را بلد بودنمی دانست محضر دار قلبمکه لبخند تو هم جعل سند بود دومبجز یک جیبک ِ خالی نداردفروشی زیر پا قالی نداردبرای نازچشمانت خریدن ...یقینا" بنیه ی مالی ندارد سومچرا ای دل خیالاتی نداری ...؟هوای بی مبالاتی نداری ...؟درست از آب و گل در خواهی آمد ...توکه هیچ احتمالاتی نداری ...؟ چهارم :مترسک روح شیطانی نداردهوس های بد و آنی نداردتمام عمر خود را با کلاغان ...نشسته ، عشق پنهانی ندارد   پنجم : تو را من ذره ذره  دوست دارمتبت را قطره قطره  دوست دارمرسیدم تا لب لغزنده ات عشق ...تو را تا عمق دره دوست دارمششم:مترسک خواب و بیداری نداردشبانه روز ِ تکراری نداردنشسته گوشه ی تنهایی خود ...به کار مردمان کاری ندارد  ((شکوفه های گیلاس را سرما بُردآسمانباردیگر تاریک است))
هرچند که در معرض صدها بادیمبر روی زمین خشک و تر افتادیمبا نام علی (ع) دوباره بر می خیزیمما سرو بلند قامت و آزادیم 2پیشانی تو نشانه ی غیرت توستکعبه نفس و عصاره ی عزّت توستدر وقت سحر تمام عالم دیدندخورشید به خون نشسته در حیرت توست 3رنگ شفق از سرخی چشمان علی(ع) ستیا گوشه ای از درد فراوان علی(ع) ستدریورش بی امان ِ شبهای سیاهخورشید سحر دست به دامان علی(ع) ست 4هرچند که دور از حرمش افتادیممحکوم عذاب و داد و بی فریادیمدر سینه ی خود هوای مولا داریمشادیم که با ذِکرِ علی (ع)آبادیم5 خورشید سحر پرتو تاب و تب اوستدنیا همه مدهوش نماز شب اوستعالم همگی علی (ع) علی (ع) می گویند ...مهتاب شهید بوسه ای از لب اوست http://sabzevar-sher.persianblog.ir

 


/ 0 نظر / 15 بازدید