دوس

محکم بگیر دست مرا دوست دارمت

سهم همیشه های دلم می بهارمت

پاییز را به خاطر من بی قرار کن

تا بازهم به روی لبانم بیارمت

مبهوت ماجرای تو آب از سرم گذشت

اما هنوز در بغلم می فشارمت

یک حس گنگ دربه دری بی تفاوتی ....

دارم تو را کنار خودم یا ...ندارمت ...؟!

دنیا قشنگ نیست دقیقن شبیه خواب ....

هربار تا به دست خدا می سپارمت

در دست هام سینی آب است و آیینه

باید شبیه ابر بهاری ببارمت

چشم انتظار آمدنت چکه می کنم

پشت نگاه پنجره جا می گذارمت

/ 0 نظر / 5 بازدید