آب و آتش

بایست درآیینه سری داشته باشد
این شمع سر شعله وری داشته باشد
دل داده به روی تو به چشمان تو سوگند!
از خود نفس بی خبری داشته باشد
هر کس که رسیده است به این فصل دل انگیز
بر روی خوش یار , دری , داشته باشد
از آتش عشق است که دنیای پس از این
در سیطره ی شب , سحری داشته باشد
از دور نمایان شده گر ماه دلارا
خاک قدمش , هر که , سری داشته باشد
تا نام دل انگیز تو در شعر بیاید
مهتاب از این سو گذری داشته باشد
چون چشمه ی خضری ست درآغوش محبت
هرکس که به رویت نظری داشته باشد
از بیدل و فیض و دل هرکس که غزل داشت
خون جگرو چشم تری داشته باشد
شاعر شده ام اشک بریزد کلماتم
تا آب برآتش اثری داشته باشد
سید مهدی نژادهاشمی

/ 0 نظر / 10 بازدید