زمستان

در گوشه ی چشمش غمِ پنهانی داشت

یک سینه پر از هوای طوفانی داشت

گفتند بهار آمده از راه ولی ...

برروی کتش برف زمستانی داشت

 

 

 

 

 

 

2-

درسینه هوای تازه زندانی داشت

پک پنجره رو به آنچه می دانی داشت

برعکس توکه روسری گلدارت ...

سنگینی ِ یک سوز زمستانی داشت

نژادهاشمی

/ 0 نظر / 9 بازدید