سرباز

 1. به اندازه ی روح تاریخ غمگینم ..............................
  باز امسال بهار آمده دل خون بشوی 
  گرگ و میشی به شکار آمده دلخون بشوی 
  سجده بر پای درختان نتوان کرد که نخل 
  با دل خون به مزار آمده دلخون بشوی 
  شومی دوزخ نافهم ترین نوع بشر 
  با دل سنگ کنار آمده دل خون بشوی 
  سال نیکو نتوان گفت که از آغازش 
  خونِ سرباز به بار آمده دل خون بشوی 
  چشم آهو نگران سمت صنوبر افتاد 
  عید با سایه ی دار آمده دلخون بشوی 
  سید مهدی نژادهاشمی
   — with ‎کافه نادری‎.
  Photo: ‎به اندازه ی روح تاریخ غمگینم .............................. باز امسال بهار آمده دل خون بشوی گرگ و میشی به شکار آمده دلخون بشوی سجده بر پای درختان نتوان کرد که نخل با دل خون به مزار آمده دلخون بشوی شومی دوزخ نافهم ترین نوع بشر با دل سنگ کنار آمده دل خون بشوی سال نیکو نتوان گفت که از آغازش خونِ سرباز به بار آمده دل خون بشوی چشم آهو نگران سمت صنوبر افتاد عید با سایه ی دار آمده دلخون بشوی سید مهدی نژادهاشمی‎
  3Like ·  · Stop Notifications · Promote · Share
   
   
 2.  
  تسلیت باد :
  انگشت بی اشاره ی من درد می کند 
  این دردهای کهنه مرا مرد می کند 
  وقتی بهار می رسد از راه پابه ماه 
  غم می رسد وجود تو را سرد می کند 
  حیثیت نگاه تو را باخت داده و...
  بازیچه ی کثیف بدآورد می کند
  نفرین به آنکسی که در این بازی کثیف 
  سرباز را بخاطر (...) طرد می کند
  .
  .
  .
  .اردیبهشت بی تو ندارد ترنمی 
  سوگ تو هفت سین مرا زرد می کند
  مهدی
  Photo: ‎تسلیت باد : انگشت بی اشاره ی من درد می کند این دردهای کهنه مرا مرد می کند وقتی بهار می رسد از راه پابه ماه غم می رسد وجود تو را سرد می کند حیثیت نگاه تو را باخت داده و... بازیچه ی کثیف بدآورد می کند نفرین به آنکسی که در این بازی کثیف سرباز را بخاطر (...) طرد می کند . . . .اردیبهشت بی تو ندارد ترنمی سوگ تو هفت سین مرا زرد می کند مهدی‎
  7Like ·  · Stop Notifications · Promote · Share
/ 0 نظر / 12 بازدید