غزل چوب خط

 

چوب خطِّ دلم کم آورده زندگی حس بدتری نفرست 
صبرم از حد گذشته امشب را لطف کن درد دیگری نفرست 
دوست هایم همیشه نامردند پشت سر چرت و پرت می گویند 
کوچه ظلمت سراست بر پشتم زخم کاری ِ خنجری نفرست 
سایه ها مردمان بی دردند جنبه داری کن و شرابت را 
پیش و روی غریبه ای مثل دختر مست بندری نفرست 
هرکسی دوستت ندارد که ..! هرکسی دوستم ندارد که ...!
یوسفی زنده ام به زندانی با زلیخای خود دری نفرست 
کفر آلوده ام اگر باشد ، بی خیال شبانی من باش 
مثل موسا به موعظه خوش باش پیش وروم پیمبری نفرست 
مرزهای دلم ترک دارد وسوسه می کنی مغولها را 
دشمنان بی خیال من هستند دوستان ستمگری نفرست 
شورو شوقی نمانده تا فردا عمر من مثل یک شب نحس است 
تحت هر پوششی به پهلویم دایه ی مهر مادری نفرست 
چیزی از من بجا نخواهد ماند قول داده است عمر کوتاهم 
مرگ من با دلم مدارا کن دل خوشی های سر سری نفرست 
ساعت 2 بامداد 22 آبان 92 مهدی نژادهاشمی بداهه:
Photo: ‎چوب خطِّ دلم کم آورده زندگی حس بدتری نفرست صبرم از حد گذشته امشب را لطف کن درد دیگری نفرست دوست هایم همیشه نامردند پشت سر چرت و پرت می گویند کوچه ظلمت سراست بر پشتم زخم کاری ِ خنجری نفرست سایه ها مردمان بی دردند جنبه داری کن و شرابت را پیش و روی غریبه ای مثل دختر مست بندری نفرست هرکسی دوستت ندارد که ..! هرکسی دوستم ندارد که ...! یوسفی زنده ام به زندانی با زلیخای خود دری نفرست کفر آلوده ام اگر باشد ، بی خیال شبانی من باش مثل موسا به موعظه خوش باش پیش وروم پیمبری نفرست مرزهای دلم ترک دارد وسوسه می کنی مغولها را دشمنان بی خیال من هستند دوستان ستمگری نفرست شورو شوقی نمانده تا فردا عمر من مثل یک شب نحس است تحت هر پوششی به پهلویم دایه ی مهر مادری نفرست چیزی از من بجا نخواهد ماند قول داده است عمر کوتاهم مرگ من با دلم مدارا کن دل خوشی های سر سری نفرست ساعت 2 بامداد 22 آبان 92 مهدی نژادهاشمی بداهه:‎
3Like ·  · Stop Notifications · Promote · Share
/ 0 نظر / 8 بازدید