عریان

 


صورتم را در آب می شویم 
آبی که متعلق به همه است و تعلق به هیچ ندارد 
ساده و شفاف 
عریان 
دل به دریا دادنت نظم بزرگراه ها را به هم می ریزد 
من با دریا به تو می رسم 
و تو هنوز دلبسته به هیچی 
شاید در جایی دیگر من و تو را 
دریا به هم برساند 
سرزمینی دیگر 
رویایی دیگر 
دریایی دیگر
*
پرنده هایت را به من برسان 
به خشکی
می خواهمت 
شبیه پرنده ها 
شبیه ماهی 
شبیه نهنگ ها 
که خشکی آخرین تجربه زندگیشان است 
*
از روستای دور 
از روستای نزدیک 
شک می کنم مدام 
به زندگی ، به جهان، به معادله ها 
به تکرار بیهوده ی اعداد
بیمار می کنی 
شاخه های برهنه ی ارقام را 
روی دستم آبی بریز
پای درختها آبی بریز
تا فردا آبی شود آسمان ِ گنجشکها
*
من را پرنده کن 
تا از چوب لباسی رها شوم 
من را پرنده کن 
تا زیر پیراهنت به بلوغ برسم 
من راپرنده کن تا جاده ها را تجربه کنم 
جاده هایی که منتهی می شود 
به سنگرهای خالی 
دست و بال بسته ام 
با موج سنگلاخ ها 
پرنده بودن را نمی فهمد 
من را پرنده کن 
یاد بگیرم گندم از شوراب های تلخ نیز می روید
آنسوی پنجره بهار واقعیت ندارد 
واقعیت همین جاست 
کنار شومینه 
کنار تو 
*
پلک های دریا 
قدم به قدم مرا جلو می برد 
ای کاش من هم نوازنده بودم 
آهنگ موج ها را می فهمیدم 
پا به پای صخره ها عریان می شدم 
پا به پای صخره ها سنگ می شدم 
صورتم را آب می زدم 
وجایی همین نزدیکی به خواب می رفتم 
*
بالینم را روی گرداب می اندازی 
رختخوابم را روی آب 
پنجه در پنجه ی موهایت 
سر از سرزمین ناشناخته ها در میاورم 
سرداب متعلق به توست 
خیزاب متعلق به توست 
کاش این تکرار ویرانگی 
برایم دروازه ای باشد
رو به جنگلی که هیچ پادشاهی درآن حکومت نمی کند
*
بدرقه ات می کنم 
با غروب 
بانیزارهای سر به فلک کشیده 
با آفتابی که کویر را با ولع تمام می بلعد
با شنزار هایی که هر کجا بروند
قدم نحسشان یک ملت را می خشکاند 
مشایعتت می کنم 
سرگردان 
بی قرار 
از دور دست ها شبیه به باد 
شبیه باران 
شبیه نسیم نوروزی که هیچ گاه 
گرمای حجاز را نمی فهمد 
عربی می رقصم 
روی ریگزارهای داغ 
شاید ذهنم پخته تر شود 
قلبم را هند جگر خواری بیرون بکشد 
و به این اشتیاق تلخ پایان دهد 
اشتیاق تفتیش عقاید
اشتیاق حریق فاصله ها 
اشتیاق فرسنگ ها انجماد خاک 
پنهان از رشد گیاهان 
پنهان از تغذیه جانوران 
پنهان از استغفار و استغاثه ی کلمات، هم آغوشی ، مرگ و فردایی تا بعد...
مهدی نژادهاشمی

 

/ 1 نظر / 5 بازدید