175

 


 • تقدس بعضی از جنگ ها را نمی شود
  نادیده گرفت
  حتا اگر آنرا وارونه کنی
  باید قدم به قدم تفحص کرد
  تا به گنج رسید 
  درست مثل همین 175 غواص
  که 
  روی تمام مروارید های خلیچ پارس را روشن می کنند 
  سید مهدی نژادهاشمی 
  وارونه جنگ =گنج

 • چیز زیادی نمانده است 
  با خود ببرند 
  جز یک پیراهن دست بسته 
  فین و 
  کمی هم خاک 
  از والفجر 4 که گذشت 
  دنیا تمام شد 
  تمام اخبار 175مرواریدی بودند 
  که به آغوش صدفها باز نگشتند

  2
  دست و پایت را اگر بستند 
  با زخمهایت چه می کنند 
  چگونه می توان شعله ای را 
  زیر خاکستر پوشاند 
  وقتی دریا طوفانی ست 
  خاصیت نهنگ ها ی مجنون
  جان سپردن در خشکی ست 
  3
  مردمان زیادی هستند دوست دارند
  جایی باشند
  که نقطه ی آخر دنیاست 
  و تو به آرامی 
  یک لبخند 
  یک مروارید 
  یک تابوت روشن 
  ایستاده ای 
  متفاوت بودن از بارز ترین ویژگی های توست
  4
  تلفن 175 بار 
  به تمام خانه ها سرزد 
  کسی گوشی را بر نداشت 
  مادرها
  به خلیج پارس رفته بودند
  آخرین بار 
  برای مرغ های دریایی دست تکان دهند
  سید مهدی نژادهاشمی

  ,, آدم های مشهوری هستند که 
  هرکجا دوست دارند می روند 
  هند 
  لبنان
  تاجیکستان 
  ارمنستان 
  ووو
  اما تو ترجیح دادی 
  با دست و پای بسته به وطن برگردی 
  ولی اینبار فرق داشت 
  نه تنها یعقوب ها را شفا دادی
  کسی جرات نکرد
  نامت را به دوش بکشد تا صندلی ش را محکم تر بچسبد 
  تو ارزشمند تر از آنی که 
  پشت لباس خاکی ات یک عده برادر ناتنی کمین کنند 
  تو پدر خلیج فارسی 
  تو تنها ستاره ای هستی که 
  حتا اگر یک ثانیه دیر تر بیایی 
  جهان جای تاریکی خواهد بود 
  سید مهدی نژادهاشم
/ 0 نظر / 31 بازدید