رشته ی تسبیحِ اشک و آه در دست تو نیست ؟!

رشته ی تسبیحِ اشک و آه در دست تو نیست ؟!
گم شدن در نیمه های راه در دست تو نیست؟!
از غمت باید پناه آورد بر تعبیر خواب
سر درآوردن از عمق چاه در دست تو نیست ؟!
گشتم و پیدا نکردم آنچه را می خواستم 
در دل ِ انبار سوزن ،کاه در دست تونیست؟!
در شب یلدا مده ای دوست مویت را به باد 
نیمه ی پنهان روی ماه در دست تو نیست؟
! موی خود بر باد دادی عمر ما را بر فنا 
هوش ِاین مردان ِ ناآگاه در دست تو نیست 
عاشقت هستم و خواهم ماند تا حد جنون! 
اختیار عشق ، بسم الله ، در دست تو نیست ؟!
چون کلافی گیج وگم خیری ندارد عمر من! 
سر نخ ِ این رشته ی کوتاه در دست تو نیست ؟!
سید مهدی نژاد هاشمی

/ 0 نظر / 27 بازدید