منم آن سنگ ته ِرود که تیپا خورده

منم آن سنگ ته ِرود که تیپا خورده 
پشت پا از همه ی مردم دنیا خورده 
منگ و دیوانه تصور نکنی در ذهنت 
چهره ای را که پس از دیدن ِتو جا خورده 
موج موهات شده تاب و تب گندم زار
به یقین آب حیات از لب دریا خورده 
زندگی ساعت درجازده ی امروز است 
زندگی سیلی سرخی است که فردا خورده 
مژده ی فصل بهار است گل چارقدت
اینطرف طالع من بر دل سرما خورده
آفتاب لب بامم من و تو انگاری !
گره روسریت بر شب یلدا خورده
.
طشت رسوایی من از لبه ی بام افتاد
چه کسی آمده در خواب لبت را خورده!؟
سید مهدی نژادهاشمی

/ 0 نظر / 5 بازدید