مرا به عشق تو گر متهم نمی کردند


مرا سیاه شبیه به غم نمی کردند 

اگر نبود غم ِ تو ستم نمی کردند 


اگر رضای تو می بود از دلِ تو مرا 

شبیه وصله ی ناجور ،کم نمی کردند 


اگر نبود اناالحق ،سر مرا هرگز 

برای عبرت مردم عَلم نمی کردند 


اگر تو راه به من داده بودی از لطفت 

دوپای آمدنم را قلم نمی کردند 


دوباره مردم تو با نگاه خویش مرا 

رفیق جانی با دودو دم نمی کردند 


غروب لعنتی روز جمعه ای که نرفت ...

مرا به مرگ‌ خودم هم قسم نمی کردند 


از انتظار کشیدن پرنده پر می زد _ 

مرا به عشق تو گر متهم نمی کردند 


#سید_مهدی_نژاد_هاشمی

/ 0 نظر / 42 بازدید