lمترسک

 

قدیمی:
دوباره یک سگ ِ ولگردِ زیر باران شد 
کسی که باز نمک گیر لقمه ای نان شد 
وخواست پوز خودش را به گل بمالاند ...
از اینکه خام نگاهی شده پشیمان شد 
زمانه رحم ندارد فرار باید کرد...
وبا تمام وجود از خودش گریزان شد 
نشست تا ته سیگار خود تفکر کرد
چرا برای چه شبگرد هر خیابان شد 
دوید تا ته پس کوچه های مهتابی
نفس نفس نفسش رو به خط پایان شد 
و مرد روبه غروبی که بوی خون می داد ...
نگاه کرد و کمی بعد .......تیر باران شد ....
مهدی نژادهاشمی

 

قدیمی: دوباره یک سگ ِ ولگردِ زیر باران شد  کسی که باز نمک گیر لقمه ای نان شد  وخواست پوز خودش را به گل بمالاند ... از اینکه خام نگاهی شده پشیمان شد  زمانه رحم ندارد فرار باید کرد... وبا تمام وجود از خودش گریزان شد  نشست تا ته سیگار خود تفکر کرد چرا برای چه شبگرد  هر خیابان شد  دوید تا ته پس کوچه های مهتابی نفس نفس نفسش رو به خط پایان شد  و مرد روبه غروبی که بوی خون می داد ... نگاه کرد و کمی بعد .......تیر باران شد .... مهدی نژادهاشمی

/ 0 نظر / 12 بازدید