ساحل

تنگ غروب زخمی و افسرده ات شدم

چشم انتظار روزنه، پژمرده ات شدم

نیلوفری که دور خودش می تند تو را

نیلوفری که خسته و آزرده ات شدم

بازی نکن بخاطر یک لحظه دلخوشی

برگی میان فصل بدآورده ات شدم

در تنگنای ِ خنجرِ تیز ِ شکارچی

مانند یک گوزن زمین خورده ات شدم

زحمت نکش دوباره به دستت نمی رسم

تنگ غروب سایه ی دلمرده ات شدم

چیزی شبیه شیطنت ِ لب گزیدنی

در من که کدخدای  دچار ده ات شدم

گویا نگاه کردن من  دیدنی است  تا _

بی آبروی ساحل ِ شب ، برده ات شدم

سید مهدی نژادهاشمی 

 

نمی خواهم توهم مانند من بی آبرو باشی 

شبیه سایه ای درراه گرم  پرسجو باشی 

.

.

.

.

نمی خواهم تو هم مانند من بی آبرو باشی

شبیه سکه ای  با نیمه ی خود روبرو باشی

حواست نیست دلخونم ! حواسم هست می خواهی

دمی در منظر ِ بی آبرویان ، زیر و رو باشی

شبیه سوزنِ افتاده در انبار کاهی که

نبایستی کسی را بیش از این در جستجو باشی !

خدایی!  هیچ کس  ارزش آنرا ندارد که

دوباره نیمه شب در قهقرای غم ، فرو باشی

شبی آرام بگذر از هوسهای دل ِ تنگت

به دنبال چه ؟! در ده کوره ها در پرس و جو باشی

دلت همراه غم بر باد خواهد رفت بی آنکه

بدانی  آرزوی سینه ی بی آبرو  باشی

سید مهدی نژادهاشمی

 

/ 0 نظر / 5 بازدید