دل تنگ

 

در بیار ازتن خود حوصله ی تنگت را 
تا نفس می کشد این پنجره ها سنگت را 
ما که خود با خوشی و ناخوشی ات می رقصیم 
سازکن باب دل خویشتن آهنگت را 
واگذارم نکن ای دوست به آهی سنگین 
آینه می شکند چهره ی صد رنگت را 
خسته از ماه و پلنگ است شب ِ منزوی ام 
تو نیاویز به زخم هوسم چنگت را 
مثل سنگ از سر راه دل تو جمع شدم 
برسان ساده به مقصد قدم لنگت را 
با همین وضع تو را هر نفسم می خواهد 
ملتفت نیست دلم معنی فرهنگت را 
سید مهدی نژادهاشمی

دور مرا به جرم تو دیوار بسته اند

دیوار های دورُ برم تار بسته اند

دایم به فکر معجزه بودم  ولی چه سود...؟

راه تو را به سمت من انگار بسته اند

دستم به سیب وسوسه دیگر نمی رسد

پای مرا شبیه گنهکار بسته اند

حتا خیال نشر تو را هم ممیزان

در بطن بی کنایه ی اشعار بسته اند

انگار دست و پای غزل گفتن مرا

در مرز و بوم خدعه به اجبار بسته اند

حرفی نمی زنم به دلت بد نیاورند

اینان که در به روی من اینبار بسته اند

.

.

.

 شاعر، گرفت نعش خودش را به روی دست

تا نشنود خیال تو را دار بسته اند

فردا نوشته اند :

                    .... تمام پلنگ ها

از این جهان بی هوست بار بسته اند

سید مهدی نژادهاشمی 


 

درمان پذیر بودن شاعر دروغ بود

ترفند های خوب و موثر دروغ بود

آنسوی ویترین شمالی ترین گذر

شب های پر ستاره ی عابر دروغ بود

پشت غرور یخ زده ی شهر کاغذی

دریا برای مرغ مهاجر دروغ بود

خواب کنار آمدن با دل خودش

دیگر برای مرد مسافر دروغ بود

درپنجه ی غروب به جا مانده پشت بام

لبخند های سرخ مناظر دروغ بود

.

.

.

شب را میان جمجمه ام پرت می کنی

دنیای پشت پرده ی ساحر دروغ بود

حالا قسم نخور به خدا خوب می شود

آینده ی خوش متواتر دروغ بود

شاعر نشست با دل خود گفتگو کند

آینه ی مقابل ظاهر دروغ بود

.

در هم شکست عافیت شعر خویش را

آینده ی همیشه  مقصر دروغ بود

سید مهدی نژادهاشمی


هرچند دل بریدن ِاز خویش ساده است 
انسان قرن بیست و یکم بی اراده است 
زخم غروب می چکد از چشم هایمان 
تنها ترین مسافرِشب ، سهم جاده است 
دل داده ایم روز خوش از راه می رسد 
دنیا برابر دلمان ایستاده است 
سگ دو که می زنیم به جایی نمی رسیم 
یک لقمه نان سواره و آدم پیاده است
حتا برای دیدن عمق عذابمان 
آیینه های غم زده بی استفاده است 
.
.
.
ققنوس سر به زیر دل آتشین من 
تنها تو را به معجزه ی عشق زاده است 
تا پای آخرین هوست ایستاده ام 
دنیا به من به غیر تو چیزی نداده است 
سید مهدی نژادهاشمی
 

چه با من می کنی با چشم های سبز زیتونی

که می لرزد دل و دینم شبیه مرد افیونی

از این مرگی که افتاده است بر جانم چه می دانی

چه می دانی کم آورده است این اقلیم طاعونی

نمالان پلک هایت را که چشمت فتنه انگیز است

یقین دارم که در خواب خوشت فکر شبیخونی

گره از بخت من واکن تو با آینده بینی هات

که دور افتاده خوارزم از ابوریحان بیرونی

من از بغداد تا بلخ نگاهت یک شبه رفتم

دلم دیگر ندارد بنیه ی یک عمر مجنونی

تو را جانم به قربانت بکش بر گردنم تیغی

که رگ از خوابهایم می پرد بی هیچ قانونی

دلت آرام و چشمت پا به ماه فصل بارانی

تو کانون غزلهای لب کارون دلخونی

مرا با خود ببر تا نیمه شبهای چراغانی

به من در نیمه ی این راه بد آورده مدیونی

بنوشان چشم هایت را بخوردم باز می خواهم

تو را که اینچنین گرمای طاقت سوزِ معجونی

سید مهدی نژادهاشمی 

 


پشت من گرم به آبادی تو دیگر نیست 
نام این مملکت جنگ زده کشور نیست 
سعی کردم که جم و جور شود بنیانم 
دور این شاه کم آورده نفس لشکر نیست 
تلخ کامی دل من حد و حسابی دارد 
زندگی باب دل هیچ کسی آخر نیست 
گذر باد نیافتد به تن آبادی 
فصل پاییز سزاوار دل ِ پر پر نیست 
سر سرباز سلامت که در این مرز غریب 
پشت دلواپسی ِ لب به لبش سنگر نیست 
شاعر آشفته نفس رفت پی مملکتی 
که درآن بر رگ احساس کسی خنجر نیست 
نکش ای خصم به رگهای مسلمانی تیغ 
مرگ پایان نگاه ّ دل خون پرور نیست 
سید مهدی نژادهاشمی
 — with Hadi Nejhadhashemi and 27 others.
y
 
سرت را بالا بگیر 
سرباز
شاید بازی بعدی 
تو را به سوار نظام سیاه 
نفروشد
دست بریده پاییز
جهان را 
به پشت پرده ی اردیجهنم نکشد 
مشت کن 
پنج انگشتت را 
سرباز
دیوار چین هم که باشد 
با تلنگری 
فرو می ریزد 
پرنده هایت را پرواز بده 
سرباز 
میراث ِ گِل 
چیزی ندارد 
جز همین تن پوش خاکی
برای تو 
گلویت 
منجی 
فریاد است
پرنده هایت را پرواز بده 
سرباز
عمری ست 
گرفتار ندانمکاری تاریخی 
فردا
میان طاق بلند نصرت 
گلی از تاریکی و روشنایی 
نخواهد رویید
پرنده هایت را پرواز بده سرباز
پنج انگشتم را 
لای به لای درب قفس 
جا نگذارم 
فردا صبح 
با بونه ها 
نیاز به هوای تازه دارند 
سید مهدی نژادهاشمی
 
 

شبیه چشم زخمی تَر، که افسون را نمی فهمد

سرت پایانِ تلخ ِگنجِ قارون را نمی فهمد

فرو رفتن درون خود نخواهد داشت افسوسی

پس از این باد و باران مرد دلخون را نمی فهمد

از این زنگار بستن عایدی جز غم نمی خواهد

دلی که نحسی ِ چشمانِ مفتون را نمی فهمد

هزاران بار دیوانه ترم کردی نمی دانی

که این دوره کسی احساس مجنون را نمی فهمد

.

..

ندیدی میله های این قفس با من چه ها کرده ..!

که پلک حسرتم دنیای بیرون را نمی فهمد

شبی سر در گریبان غزل تا صبح می بارم

دل دریایی ات طغیان کارون را نمی فهمد

خطوط قرمزِهنجارهایت را بگیر از من

که این واپسگرا معنای قانون را نمی فهمد

مرا دریاب فردا را کسی تضمین نخواهد کرد

اگر چه بی خیالی هات ((اکنون )) را نمی فهمد

شبیه برگ می رقصم به دور دامنت روزی

شلال ِ گیسوانت مرگ موزون را نمی فهمد

چنین تقویم تاریخی نخواهد داشت پایانی

دلم عاشق کشِ از خویش ممنون را نمی فهمد

سید مهدی نژادهاشمی 

روح مجسمم شده ای زندگانی ام

ای آفتاب خانه به دوش جوانی ام

در چشم تو قضا و قدر پرسه می زند

صد سال آزگار پی مرده گانی ام

تا بی نهایت دل خود دوست دارمت

اکسیر جاودانه ی بی هم زبانی ام

دست مرا به جرم غم از پشت بسته ای

حتا نمی رسد به دلت بد گمانی ام

حال مرا بگیر که بی تو بد بدم

رنگین کمان طالع ِ ابرو کمانی ام

با من هزار سال بهاری غریبه ای

با تو به وسعت دل خود آسمانی ام

دل تنگ بودن نفسم را به دل نگیر

آخر به گور می بردم ناتوانی ام

روزی مرا غریبه به تصویر می کشی :

لبخند مضحکانه ترین بی نشانی ام

سید مهدی نژادهاشمی 

ای عشق ای سرآمد احساس بی کلک

پلهای پیش روی مرا می زنی ترک

نفرین به تو دروغ کم ُ بیش مستند

نفرین به آنکه دوستی ات را نبرده شک

گوشه کنایه از نفس غیر مهلک است

بی غم که می زند به کم آورده ای کتک

با خود ببر غرور لبم را به دوزخت

ارزش نداشت روز ازل سیبهای لک

قلبم اگر به دلخوشی ات دل نمی سپرد

چون پادشاه زخمی میدان نبود تک

دیگر حنای دست تو را بو نمی کنم

در نقش دست و پنجه ی احساس بی کلک

آب انار طاقت پاییز درد را

از پشت پرده های تنفر نکش سرک

حس می کنم که حال و هوایت عوض شده

بر روی پنجره گذران تو نیست حک

آخر تو را به غیر خدا ((توبه می کنم ))

این گرگ خسته طعمه ی مرگ است یا درک ........

سید مهدی نژادهاشمی

 

گنجشک زاغی 
یادت باشد 
دشت را تا رانش آهوانت 
دنبال کردم 
بال هایت را 
پیش ترانه سرایی جا گذاشتی 
ثقل حضورت 
گرگان را می فریبد
ترجیح می دهم 
کویر باشم 
پناهم سگی 
که پای بلوغش را 
به محض دیدنت 
بالا می آورد
کلاهت را 
بالاتر بگذار 
قدیمی ها درست می گفتند 
سگها 
وفادارترین
انساهایند 
پیچشی 
در گلوی پیچش دیگر
لغت نامه ها را
خائن دوست دارد
کرم ها را 
در پیله می گذارد
خوش باشند 
غافل از آنکه 
پروانه بودن بیشتر ربط به خون دارد 
تا
احساس
مهدی
Photo: ‎گنجشک   زاغی یادت باشد دشت را تا رانش آهوانت دنبال کردم بال هایت را پیش ترانه سرایی جا گذاشتی ثقل حضورت گرگان را می فریبد ترجیح می دهم کویر باشم پناهم سگی که پای بلوغش را به محض دیدنت بالا می آورد کلاهت را بالاتر بگذار قدیمی ها درست می گفتند سگها وفادارترین انساهایند پیچشی در گلوی پیچش دیگر لغت نامه ها را خائن دوست دارد کرم ها را در پیله می گذارد خوش باشند غافل از آنکه پروانه بودن بیشتر ربط به خون دارد تا احساس مهدی‎


خوش آن دلِ شکسته که دل می برد هنوز 
انگار با خدا زدگی  نیست بد هنوز
هرچند دور عاشقی ات خط کشیده اند 
عقل کسی بجز تو نداده ست قد هنوز
ای دل به دل نگیر که هر فرصت خوشی 
از پیش چشم های تو رد می شود هنوز 
قلبی بریده از همه ی زندگانی ات 
دستت به زیر چانه ی غم می رود هنوز
چیزی به نام باخت در این دوره عیب نیست 
از چاله ای به چاه نباشد مدد هنوز 
خواب چغاد شب به دلت می پراکند 
با یک طناب سست تویی تا ابد هنوز 
هرچند دل به عشق سپردن غلط نبود 
این راه را غریبه نباشد بلد هنوز 

سید مهدی

 

غمت دل خون تراز آن کرد ، گاهی عاشقت باشم

تلاطم خیز احساسی برای قایقت باشم

از این بد کردن هر روز تا دیروز راهی نیست

اگر یک دم سرازیر غرور ِ هق هقت باشم

نشد تا انطباق خاطرم را زندگی باشی

شبیه مرد رویاهات یک شب لایقت باشم

تو دریا را خلاصه در افول ماه می دیدی

نخواه از من پلنگی روبه ساحل عاشقت باشم

تو را با دیگران دیدن عذابی نیست در حدّم

چگونه با دلی خون مثل عشق سابقت باشم

تراشیدم تو را مانند بت تا عاشقم باشی

خدای من ! تو را من ؟ ! با چه رویی  خالقت باشم

به ابراهیم دل خوش می کنم شاید تبر در دست

مرا بی خود کند از خود که بی غم فارغت باشم

سید مهدی نژاد هاشمی 


 
/ 11 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
احمد

بسیار عالی ... دوست داشتی به وبلاگ منم سر بزن. تازه تصمیم گرفتم شعرامو اونجا بارگذاری کنم... ممنون میشم نظرتو بگی... mahdyyar.blogfa.com

نفس

سلام من خیلی وقته شعراتونو میخونم .واقعا عالیه -منم گاهی دل نوشته هایی مینویس اما زیاد نیست .ولی خیییییییییییییییییییییییلی دوسشون دارم اما وب نمیذارم/ از خوندن شعراتون لذت میبرم پایدار باشید

***

از دوباره ودباره خواندن اشعارتان لذت می برم[گل]

***

این شعر تقدیم به شما: و تو خدای آسمانی می پاشانی نورت را به زمین به قلب خدایان کوچک خدای شعرهای من غزل هایت به سلامت. ومن خدای کوچک دیگری هستم خدای ترانه های انتظار که بر لبان باد در پس کوچه های شهر جاری می شود. خدایان کوچک دستهای بزرگی دارند دستهای به وسعت باران وبارش کلمات دستهای که پرواز می کنند شبیه به شب تاب های ریز در دل شبهای تاریک.

گل رخ

[گل][گل][گل] زیبــــــا...مثل همیشه

اقا مهدی دل نوشته های خوبی داری موفق باشی

اقا مهدی دل نوشته های خوبی داری موفق باشی

احمد

دعوتید به تبادل لینک[گل][گل][گل][گل][گل][گل]....

احمد

دعوتید به تبادل لینک[گل][گل][گل][گل][گل][گل]....

parisa

شعراتون خیلی قشنگن من از خوندنشون لذت میبرم [گل]