احساس درون

سخت است عمری را من و تو ناتنی باشیم

بس کن نبایستی به فکر دشمنی باشیم

می ترسم از اینکه برای دیگران روزی ....

مانند پله پست و بالارفتنی باشیم

یا در سکانس زندگی هامان برای هم ...

تصویر تلخ و غیر باورکردنی باشیم

افسانه های کهنه می گویند بدیمنی ست …

دور از هم و مانند خطِ منحنی باشیم

دوری بد است و وضع بدتر می شود وقتی _

_ درچشم های این و آن پرسیدنی باشیم

اردیبهشت است و زمین افسوس خواهد خورد

مانند برگ ِ کهنه و پوسیدنی باشیم

سیبی که می چرخد اناری سرخ خواهد شد

گر ما به فکر هم به قدر ارزنی باشیم

این شعر های کهنه فصل تازه می خواهد

شب را رها کن تا به کی اهریمنی باشیم …!?

باید به احساس درونی عاقبت برگشت .....

حیف است ما هم مثل ِ آدم آهنی باشیم .....

سید مهدی نژادهاشمی

/ 5 نظر / 6 بازدید
m

فوق العاده زیباست استاد[گل]

شیرین میناسرشت (شرقی )

درود جناب هاشمی عزیز خاطرتان می آید مرا ؟ آدرس هایتان را متاسفانه نداشتم و اصلا نبودم در فضای مجازی وقتی هم برگشتم کامنت های سال های گذشته ام باز نمی شدند تا اینکه سرانجام توانستم میان کامنت های سال های پیش بیابم تان و بخوانم تان باشید همیشه [گل]

مارال

سري به نستالژي نصفه كاره ام بزنيد.پذيراي انتقادات و نظراتتون هستم.