حیف است دلی عاطل و باطل شده باشد

عیب از دِل ِ ما نیست اگر گِل شده باشد 

_همرنگ ِ پریشانی ِ ساحل شده باشد 


لاقید ترین آدم ِ دیوانه ی در شهر 

بادیدنِ رویت ،متحوّل شده باشد 


در مَنظَرِ محراب دوابروت چو شیخی 

سرگرم ِ کش و قوس ِ نوافل شده باشد 


دیوانه و دلواپس از این بام به آن بام 

حیران تو و ماه قبایل شده باشد 


از خویش مران آدم ِ سرگشته ی ما را 

حیف است دلی عاطل و باطل شده باشد 


حیف است نمازی که به عشقت شده برپا 

بی قامت ِ رعنای تو باطل شده باشد 


هرچند که کفراست ببینند دراین بیت 

این قبله به چشمان تو مایل شده باشند 


بیچاره پلنگی که زمین خورده ی ماه است :

_دیوانه ی درک مُتِقابل شده باشد بیچاره هرآنکس که در این عالم خاکی 

دل برده پس از ای دل ِ غافل شده باشد 


#سید_مهدی_نژاد_هاشمی

/ 0 نظر / 77 بازدید