آدم ها


از دست ِ آدمها دلت خون است ، بدنیست گاهی بی نشان باشی
مثل پرستو های سرگردان دیوانه ای بی آشیان باشی
"مردی که تنهائیش یک دنیاست دور از مداد قرمز فرداست"
دلخسته از تنگ ِ غروب ِ غم برشانه ی خود سایه بان باشی
از آرمانت دست برداری از یأس های فلسفی بیزار
پشت نگاه ِ آخرِ سقراط یک استکانِ شوکران باشی
بس کن نبایستی بخشکانی با باد های هرزه روحت را 
بس کن که بی درمان بگیری دق ، دایم به فکر دیگران باشی
سلاخی ات کردند آدم ها با زعم اینکه مهربان بودند 
فرقی ندارد گرگ یا میشی درپوستین این و آن باشی..
مثل ستاره های بی اقبال دردور دست آسمان ای کاش
یک نقطه ی کوری هزاران قرن از دست مردم درامان باشی 
سید مهدی نژادهاشمی
 
 
/ 0 نظر / 5 بازدید