زندگی می گذرد داد اگر بگذارد

زندگی می گذرد داد اگر بگذارد
شب و بد مستی بیداد اگر بگذارد
دل به دریا بزنم سمت بیابان خدا...
عطر گیسوی تو در باد اگر بگذارد
می روم کوه کن خاطره هایت بشوم
تیشه ی سر کج فرهاد اگر بگذارد
گوش باید بدهد کوه به حرف دل من
بغض سر بسته ی فریاد اگر بگذارد
میروم عبرت از این عشق بگیرم، آنکه ...
درس ناخوانده به من داد اگر بگذارد
سیب کال هوسم شوق رسیدن دارد
آنچه بر دامنت افتاد اگر بگذارد
سال نو می رسد از راه به یمن نفست
می شود خانه ام آباد اگر بگذارد
آخرش سهم کسی نیست دلت ، این ببرِ
زخمی از قفس آزاد اگر بگذارد
لب به لبهای تو می میرم و بر می گردم
تیغ آماده ی جلاد اگر بگذارد
سید مهدی نژاد هاشمی

/ 0 نظر / 17 بازدید