وقت تنگ است


باشد به زعم فال تو فصل درنگ است 
اما برای دل بریدن وقت تنگ است 
مهتاب هم دلواپس ما می شود تا 
روی پتومان طرح اندام پلنگ است 
قدری تعلل کن که برخیزد از این خواب 
نقش زمین بودن برای مرد ننگ است 
شاعر شدن دردی است بی درمان تر از آن 
در کیش تو پاسخ به هر آیینه سنگ است 
چون جنگل آشفته امشب بی قرارم
آرامشم بازیچه ای دست تفنگ است 
تنها پرنده بودنم را درک کرده 
چشمی که احساساتش از جنس فشنگ است
.
باشد بیآشوبم در اوج بی خیالیت
عاشق کشی در نیمه های شب قشنگ است 
سیدمهدی نژادهاشمی

 

این روزنامه را

تنها

باد می خواند

حس خانه ای جن زده را دارم

که برای فروش

آگهی کرده اند

مهدی نژادهاشمی

پژو پارسی واژگون

زنی کنار جاده

مردی ...

این جاده را دوست ندارم

طوری تند می پیچد

که زندگی معنایی ندارد

من هم

همین حس را دارم

مهدی نژاد هاشمی

ترمینال جنوب

انتظار

یک ساعت و چهل و پنج دقیقه

هیچ چیزی تغییر نکرده

حالا

تو

اینجایی

مهدی نژادهاشمی

از گفتن شعرهای غمگین کلافه ام

پنجره را باز می کنم

کاش

آمدنت

به همین تازگی بود

مهدی نژادهاشمی

به ته مانده ی سیگار نگاه می کنم

یاد

جنگل گلستان می افتم

شباهتی به درختان ارس ندارد

مرغ های دریایی

صدفهای آرام

یا حتا مترسک ، نیست

بوی تعفن

باقی مانده ی جنگلی دیگر

سیگار را روشن می کند

حالم

اصلن خوش نیست

مهدی نژادهاشمی

 

این احتمال وجود ندارد

نمی دانم

خودم هستم یا نه

بخشی درهم

به دنیا آمده ام یا نه

فقط

تا خرخره

در دوستت دارم

فرو رفته ام

مهدی نژادهاشمی

جمله ی کوتاه

دوستت دارم را

گوشه ی دیوار باغ

دیدم

نمی دانم چرا نوشتمش

چه بر سرش آمده

ولی

از صمیم قلب باران برآن باریده

مهدی نژادهاشمی

تمام روز

ازکرمان تا مشهد را خوابیدم

اتوبوس بالش من شد

جاده ها تخت خواب

سپیده دم را روی سرم کشیدم

خواب از سرت نپرد

هنوز هم

به سمت آرزو هایت می آیم

مهدی نژادهاشمی

نخی سیگار

به بهمنی ختم می شود

اگر

منتظر کسی باشی

که نمی آید

مهدی نژادهاشمی

 

بند نافی که گره زده اند

حالش خوش نیست

نه دوباره باز می شود

نه بسته

تنها روحی

دهان به دهان می چرخد

بی آنکه

این گره ِ کور

کسی را

شفا بدهد

مهدی نژادهاشمی

/ 1 نظر / 7 بازدید