راه مرا شبیه طلبکار ،سد مکن


راه مرا شبیه طلبکار ،سد مکن 

در زیر دست و پات دلم را لگد مکن


دارند می برند مرا سمت پرتگاه 

حال مرا به گوشه ی چشمت، رصد مکن 


تحفه برای تو غزل آورده ام ثمر 

دست مرا به خاطر بیگانه رد مکن


با این دل شکسته تو کاری شبیه به 

بی رحمی و قساوت سنگ لحد مکن 


تنها خیال توست امید رهائی ام 

با من شبیه غربت حبس ابد مکن 


با آبروی این دل من بیشتر از این 

در چشم های یخ زده دادو ستد مکن


ما را به حال خویش دمی واگذار کن 

ما را اسیر عشق گل ِ سر سبد مکن 


#سید_مهدی_نژادهاشمی

/ 0 نظر / 67 بازدید