تا اطلاع ثانوی به روز نمی شود ((آخرین پست))

باد راضی شده تا عطر تنت را نبرد

دکمه ی واشده ی پیرهنت را نبرد

گر چه بیراهه زدن مزد هوایی شدن است

قول داده است لب شب شکنت را نیرد

می رسد تا لبه ی طاقت بی طاقتی ات

صبر کن تا که پریشان شدنت را نبرد

سیب چیده است لبت ، لب نگشایی شاید

در ودیوار شمیم دهنت را نبرد

شیطنت کرد دوچشمت که مبادا چشمی ...

عرق شرم به روی بدنت را نبرد

.

.

روبروی تو رفیق است و یا شک داری

پشت سر سوگلی ِ انجمنت را نبرد

مثل این است که ساک سفری دورو دراز

با خودش چشم به راهی زنت را نبرد

شاعری مرگ فجیعی است نباید دل بست

دزد بی شرم بیاید کفنت را نبرد

مهدی نژادهاشمی 

 


وقتی دلت پیمان شکن باشد چه باید کرد؟
روحت اگر دور از بدن باشد چه باید کرد 
مثل زلیخا یک نفر گرمای دستانش 
ننگی به پشت پیرهن باشد چه باید کرد
با چشم و گوش بسته فرزند هوسهایت 
درمعرض عاشق شدن باشد چه باید کرد 
آتش بیاندازد به اعماق دل تنگت 
وقت فرار از خویشتن باشد چه باید کرد 
بعد از هجوم لشکر چنگیز ، احساست 
مثل جسدها بی کفن باشد چه باید کرد 
مثل سگی ولگرد با یک دسته ی کولی 
فکرت همیشه بی وطن باشد چه باید کرد 
فرقی میان رفتن و ماندن نمی ماند 
دردت فرار از دست ((من)) باشد چه باید کرد ...؟
سید مهدی نژادهاشمی


 

 

/ 3 نظر / 7 بازدید
بانو

ارجمند گرامی و پروانه می شوم ... به روز شده و نگاه و نقد گرم و ارزنده تان را به انتظار نشسته قدم رنجه فرمایید

فاطمه هویدا

سلام بروزم با خبر چاپ مجموعه شعرم-کافیست نام کوچک منرا صدا کنی-

فاطمه هویدا

سلام بروزم با خبر چاپ مجموعه شعرم-کافیست نام کوچک منرا صدا کنی-