قربانی

پشت پای رفتنت از شهر قربانی چه سود!؟

دوستت دارم ولی اینطور پنهانی چه سود

از دلم بیرون نخواهی رفت حتا وقتِ مرگ

تیشه بر بنیان ِناآرامِ ِ ویرانی چه سود

چشم برصحرا بدوزم یا ندوزم ، نیستی !

از زمین خشک و لم یزرع نگهبانی چه سود

تا تصور می کنم با ابر خلوت می کنی

زل زدن بر ماه ِ در اندوه زندانی چه سود

سخت تر از موج ناخرسند می آیی جلو

می روی از ساحلم اما ، به آسانی چه سود

طاقتم را می برد سنگینی ِ بار ِ غمت

کنج زندان تکیه بر دیوارِ سیمانی چه سود !

.

پای احساس غریبی تا که می آید جلو

پرسه در پس کوچه های تنگ ِ  بارانی چه سود

دوستت دارم ولی مانند ِ شاهی مقتدر

دست من را با نگاهی ساده می خوانی چه سود

آنقدر جذابیت داری که بعد از رفتنت

من خودم را باختم

                      دیگر

                              پشیمانی چه سود

سید مهدی نژادهاشمی 

 

بازی تمام شد ، پر و بال تو نیستم

اوضاع ِ نامناسب ِ حال تو نیستم

پَر – پَر – کلاغ پر – به دلت بد نیاورند

در انتهای قصه ، وَبال ِ تو نیستم

حتا اگر زمین و زمان واسطه شود

در ناگزیر قهوه ی فال ِ تو نیستم

دلخوش نمی کنم به نگاه ِ به ماهتاب

درگیر جزر و مدِّ  خیال ِ تو نیستم

حتا اگر پرنده شوی می کشم کنار

یک پنجره به سمت ِشمال  ِ تو نیستم

راحت کنم خیال تو را بیشتر از این

چشم انتظار ِ فصل ِ محال تو نیستم

حالا برو به هرکه دلت خواست بد بگو...

من جز مترسک ِ کر و لال ِ تو نیستم

سید مهدی نژادهاشمی 


هرگز نرسد گزند از من به شما 
ای دوست دلش خوش است دشمن به شما
مردن به دل ِ پلنگ من می آید 
ای ماه تمام زنده ماندن به شما 

////


از سایه ی آواره ی خود می ترسم 
از این دل بیچاره ی خود می ترسم 
آهوی پلنگ دیده ام انگاری 
از صحبت درباره ی خود می ترسم 

////////

 

با آنکه دلم نخورده پیوند به تو

ای کاش به جان من و سوگند به تو

خوشبخت شوی شبیه گلهای بهشت

وقتی صلوات می فرستند به تو

سید مهدی نژادهاشمی

///


ای خون انار در لبانت جاری 
دلواپسی ام در شریانت جاری 
باور بکنی یا نکنی می ماند 
در نبض ضعیفم ضربانت جاری 

/////////


باید که به حال و روز خود گریه کنم 
ماهی شده  و به سوز خود گریه کنم 
در مغز من انگار زنی دلخون است 
باید به دل نشور خود گریه کنم 

///////////


از بس که غمت مرا به صلابه کشاند
از من اثری به غیر ویرانه نماند 
چون برق نگاهت به نگاهم افتاد 
انبار پر از کاه تنم را سوزاند 

////////


دنیا غم ناخواسته را در من کاشت 
افسانه نبود آنچه را می پنداشت 
هرچند که سخت تر شود می داند 
دست از سر عشق من نخواهم برداشت 

///////////


چون قاصدکی که آرزو را ببرد 
عشق تو مرا به ناکجا ها  ببرد
می ترسم از اینکه روزی از بخت بدم !
بادی به وزد تو را از اینجا ببرد 

///////////


گاهی بد اتفاق را تجربه کن 
در آینه ها نفاق را تجربه کن 
در مزرعه ی مترسکی جا خوش کن !
در روح خودت کلاغ را تجربه کن 

//////////


هرچند که قلب تو شبیه سنگ است 
این آینه نیمه شب شود دلتنگ است 
یکباره بزن سنگ به این سینه ی تنگ 
یا اینکه بگو کجای کارم لنگ است ؟

//////////


دارم دل کوچکی و غم های زیاد 
حس بد کودکی و غم های زیاد 
انبوه کلاغ مانده است و دل ِ من 
در نقش مترسکی و غمهای زیاد 

////////////


مات تو شد و نگاه آمد به وجود 
در سینه ی دوست آه آمد به وجود 
گیسوی تو را که دید شب مشکی شد 
لبخند زدی و ماه آمد به وجود 

//////////


مات تو شد و گناه آمد به وجود 
در سینه ی دوست آه آمد به وجود 
گیسوی تو را که دید شب مشکی شد 
لبخند زدی و ماه آمد به وجود 

//////////


بی تو گذران ِ زندگانی آه است 
عمر من بر باد نشسته کاه است 
تو جاذبه داری و دل من حیران 
بی لطف تو این قبله نما گمراه راست 

/////////

 

عادت که به تن نکرده این پیراهن

سخت است دلم شبیه ریل آهن

ای بی تو خوشی های دلم پرزدنی

باز است دریچه ی قفس اما من ...؟!

سید مهدی نژاد هاشمی

////////////


گاهی که تو نیستی دلم می گیرد 
پس کوچه ی من غبار ِ غم می گیرد 
ای حضرت مهتاب دوچشمت روشن 
هرچند دلم برات کم می گیرد 

/////
داغ است اگر چه تازه بر این دل من 
غم یکسره است در کمین دل من 
بیهود نپاش بذر غم را ای دوست 
مهتاب بروید از زمین دل من 

////


این آینه آفتاب را می فهمد 
درچشم من التهاب را می فهمد 
هرچند که چهره ام غلط انداز است 
بی پاسخ من جواب را می فهمد 
سید مهدی نژادهاشمی

Top of Form


///////


چون باد اگر چه بی قرارم کردی 
درچشم خودت ابر بهارم کردی 
گل بودی و من کنار تو فهمیدم 
بیهوده نبود مثل خارم کردی 

////////////


عشق آمده توی کفش من پا کرده 
امروز مرا دچار فردا کرده 
فردا که بیاید نرود از رو تا 
احساس کند پشت مرا تا کرده 
خودم

Top of Form

1
I is not never hurt you 
The enemy has a good heart like you 
My heart is dying leopard 
All you survive a month 
/ / / / 

Scared of his own shadow displaced 
It's the heart afraid of their poor 
I've seen deer seem Leopard 
Afraid of talking about their 
/ / / / / / / / 

Though I link to you intact 
I wish my life and I swear to you 
're Happy like a flower garden 
When I send blessings to you 
Syed Mehdi Nzhadhashmy 
/ / / 

Blood flow makes a pomegranate 
My concern in this Shryant 
Believe it or not, will do 
The pulse weak current Zrbant 
/ / / / / / / / / 

Should have had their day and cry 
Fish and burning cry 
My brain is like a woman Dlkhvn 
Nshvr to your heart cry 
/ / / / / / / / / / / 

Insomuch that your pain brought me to the gibbet 
I did not work apart from the ruins 
Power because I was looking for 
Barn full of straw burned body 
/ / / / / / / / 

I plant sadness in the world of junk 
What he saw was not a myth 
However, it is harder to know 
My love will never leave impressions 
/ / / / / / / / / / / 

Because dandelion wish to take 
I love thee to the depth could dream 
Unfortunately I am afraid that one day! 
Here you can take the wind blows 
/ / / / / / / / / / / 

Sometimes bad experiences happen now 
Experiencing discord in the mirror now 
Hello there field Scarecrow in now! 
Now you experience the spirit of the Crow 
/ / / / / / / / / / 

Even though your heart is like a stone 
It is a nostalgic mirror to midnight 
Pour at once into the breast of Miss Stone 
Or tell me where my job is lame? 
/ / / / / / / / / / 

I have a small heart and great sadness 
Child feel bad and sad too 
Mass crow is stuck in my heart 
The role of the Scarecrow and sorrows too 
/ / / / / / / / / / / / 

You will look opaque and there 
Oh, there was love in the heart 
Your hair was black as night vision 
Smiled and months to come, there 
/ / / / / / / / / / 

I was astonished and guilt are 
Oh, there was love in the heart 
Your hair was black as night vision 
Smiled and months to come, there 
/ / / / / / / / / / 

Oh life is living without you 
Wind is my life sitting on straw 
Do you heart and I wonder Attraction 
Ungainly facade fool you, this man right 
/ / / / / / / / / 

The habit of not wearing a shirt 
I'm hard like iron rails 
I'm happy for you, a flap 
Open the valve cage, but I ...?! 
Mehdi Hashemi Nejad 
/ / / / / / / / / / / / 

Sometimes I take it you're not 
My sadness is dust lane 
He is a bright moonlight Dvchshmt 
However, I will cut you. 
/ / / / / 
Although hot fresh on my heart 
Sadness is completely in my heart ambush 
Byhvd grief seed Npash a friend 
My heart go to the moon from earth 
/ / / / 

The Mirror understands sun 
Understands my eye inflammation 
However, my face is deceptive 
I answered Unanswered understands 
Syed Mehdi Nzhadhashmy 

/ / / / / / / 

Although the wind did Restless 
Have your eyes cloud Bharm 
I've been up with you 
Not for nothing did like Kharm 
/ / / / / / / / / / / / 

Love the feet in my shoes 
Today I have suffered from tomorrow 
Tomorrow does not come up to the 
Makes sense to me that the 

 
هرچند که از زندگی خود سیرم 
یک روز تو را در بغلم می گیرم 
جان من و جان تو ندارد فرقی 
مجبور شوم به عشق تو می میرم 
سید مهدی نژادهاشمی


دیوانه و می پرست چشمت شده ام 
انگور سیاه مست چشمت شده ام 
از دور به دیوانگی ام می خندی 
بازیچه ی عمر دست چشمت شده ام 
سید مهدی نژادهاشمی

سنگین تر از ابر زا به راهت نکند 
مانند غریبه بی پناهت نکند 
دلگیر تر از شبی شبیه مهتاب 
از آنطرف کوچه نگاهت نکند 
سیدمهدی نژاد هاشمی

چشم تو عزیز گرگ و میشی نشود 
گیسوت دچار شب پریشی نشود 
ما را به غریبه می فروشی ، شاید 
عشق تو فدای قوم و خویشی نشود 

 
 
/ 4 نظر / 5 بازدید
...

پرسه در پس کوچه های تنگ ِ بارانی چه سود [گل]

فریبا

سلام و خسته نباشید شاعر غرض احوالپرسی و اینکه قرار هست یه گروهی توی وات ساپ درست کنیم تعدادی از شاعرارو که مایل باشند عضو کنیم تا روزانه بتوان از شعرهای ناب دوستان روی موبایل استفاده کرد اگر شما برنامه وات ساپ رو روی تلفن همراهتون دارید و موافق باشید اعلام بفرمایید . ممنون

کانون شعر و ادب دانشگاه فردوسی

کانون شعر و ادب دانشگاه فردوسی مشهد و حوزه هنری خراسان برگزار می کند: اولین جشنواره طنز "نمکستان" در سطح استان خراسان بزرگ در دو بخش شعر - نثر(تا 500 کلمه) مهلت ارسال آثار تا 23 اردیبهشت ماه از طریق: kanoon.adab@yahoo.com kanoon-adab.blogfa.com اختتامیه 30 اردیبهشت ماه-دانشگاه فردوسی مشهد-آمفی تئاتر پردیس

***

درود شما شاعر فوق العاده قدرتمندی هستید اشعارتان آدم دیونه می کنه[گل]شاعرانگیتان مستدام[گل] .... گم می شوم /در ظهور حرفهای تو/نه مثل گمشده های دیگر/که روزنامه ها عکسشان را/با چشمان نگران انداخته اند/گم می شوم آسوده خیال/در خودم که باورت دارم /تو با زمین وزمان فرق می کنی/و من پیدا کردنت را دوست دارم