از هیچ کسی در دل خود کینه ندارد

هرچند بجز فاجعه در سینه ندارد
از هیچ کسی در دل ِخود کینه ندارد 
با شمع ، نیایید سراغِ شبِ یلدا 
در سینه بجز ظلمت ِ دیرینه ندارد 
این شام ِ بلندی ست که در نقطه ی پایان 
جز خون ِ زمین ریخته پیشینه ندارد 
از لمس ِ تو هربار شده خار نصیبش 
بر دست هرآنکس که بجز پینه ندارد 
از خون انار است لبت سرخ ،که این دل 
جز آه جگر سوز به آیینه ندارد 
/ 0 نظر / 28 بازدید