مطرب تاب و تبت گوش به زنگ است اینجا

ماندن میان ِ برزخ این کفر و دین خوش است 
لب را سپردن به لب آتشین خوش است 
بگذر از این طرف که هزاران هزار سال 
در انتظار تو بکند دل , کمین ,خوش است 
قلب مرا جدا کن و از سینه ام بکن 
مفت تو دست شستن کوه از نگین خوش است 
اصلن میان این همه افکار خوب و بد 
دل بردن تو با هوسی دل نشین خوش است 
بنشین میان هر غزلم یا که قد بکش 
روییدن درخت در این سرزمین خوش است 
لایمکن و فرار از این عشق , همچنان 
ماندن میان این قفس آهنین خوش است 
,
دامن بگیر !پشت سرت میدوم که این 
دست نیاز بردن ِ بر آستین خوش است 
,
تن میزنم به گرمی آغوش تو اگر 
جان دادن دوباره ی من اینچنین خوش است 
سید مهدی نژادهاشمی

گوشه ی چشمت اگر یک روز بنشانی مرا 
می کنی با موجی از احساس قربانی مرا 
از خدا می خواستم مهرت به رویم واشود 
کرد آخر این در واکرده زندانی مرا 
دست از رویت نخواهم شست هرگز , اینچنین 
گر بگریانی و بعدش هم بخندانی مرا 
رو سپیدی و سیاهی در دل هول و بلا 
گاه می خوانی و از خود گاه می رانی مرا 
من شدم مجنون و یا مجنون شده هم سنگ من !
با توأم هر رنگ می خواهی بگردانی مرا 
بی سرو سامانتم ای ماه کامل گر مدام 
چهارده قرن است می رانی و می خوانی مرا 
دور باید شد شبیه ابر از تو بی هوا 
تا بیابی بعد از این یک روز بارانی مرا
سید مهدی نژادهاشمی


چرخ درچرخ بزن چرخ , قشنگ است اینجا 
دامنت معجزه یِ گردش رنگ است اینجا 
دل ببر از دل من فاجعه را عشق بخوان 
که به ناز نفست قافیه تنگ است اینجا 
دل به دریا بزن و چنگ بزن بر دل من 
مطرب تاب و تبت گوش به زنگ است اینجا 
صلح باید بشود آخر این قصه اگر 
بین عقل من و احساس تو جنگ است اینجا 
دور کن این همه مشتاق تماشایت را 
بس که نادر شده ای شهر فرنگ است اینجا 
منزوی روی تو را دیدو مرا برد از یاد گفت آشوب دل ماه و پلنگ است اینجا 
من که در ساحلت افتادم و دم هم نزدم 
من که دل دادنم از جنس نهنگ است اینجا 
یا به من فرصت فریاد بده یا انکار 
وقت تنگ است چه حاجت به درنگ است اینجا 
.
دل به تو دادن من ,ساده , غلط بود نبود 
پاسخ آینه سرسختی سنگ است اینجا ?!
سید مهدی نژادهاشمی

/ 0 نظر / 11 بازدید