باز هم چشمان توموجی به راه انداخته

باز هم چشمان توموجی به راه انداخته 
قایقی را در مسیر اشتباه انداخته 
جنگل سبزی که می سوزد ندارد معجزه 
چشمت ابراهیم را در دام آه انداخته 
دوستت دارم اگر چه می هراسی از همین !-
-جمله که عشق و جنون را دلبخواه انداخته 
سکه را از رونق در دستهای آسمان 
جلوه ی قد قامت احساس ماه انداخته 
تب اگر دارم تبت عشق است در فصل بهار 
چشم تو آتش به این انبار کاه انداخته 
عقل هم بیرون نخواهد کرد از عمق دلم
سنگ سختی را که دیوانه به چاه انداخته 
موج موهای تو با باد سحر ناخواسته !
از سر گیج مترسک ها کلاه انداخته 
مهدی نژاد هاشمی

/ 0 نظر / 9 بازدید