قلبم گرفته .....

قلبم گرفته یا برسان آب قند را

یا واکن از نفس نفسم قید و بند را

حال مرا گرفته تب کم محلی ات

حالا چگونه سرکنم این روز گند را

فردا چه می شود به خداوند خسته ام

دیگر نمی کشم نفس خود پسند را

یک عمر آرزو به دلم ماند کم کنم

از خویش شرو شور همین نیش خند را

اردیجهنمی وسط زندگانی ام

با خود به گور می برم آمال چند را

لبخند تو شبیه مکافات خم کند

ابروی قد کشیده ی بالا بلند را

مانند خنجری که رسیده به استخوان

سرباز کرده طاقتم از خود گزند را

دیگر چگونه ترک مصیبت کنم دمی

نیشی که می زند به دلم ، دل نبد را

مهدی نژادهاشمی 

دنیای نامردی شده دیگر چه باید کرد

با زخمهای کهنه ی بستر چه باید کرد

راهی نیابد ترس دشمن در دلت اما

آفت که می افتد دل ِ لشکر چه باید کرد

بعد از هجوم و غارت بیگانه ها در شهر

با ننگ  مانده بر تن ِ کشور چه باید کرد

از دشمن خود زخم خوردن درد سختی نیست

با دوستان ِاز همه بد تر چه باید کرد

.

.

.

می چیدم از ذهنم تو را یک شاخه گل بودی ..!

با ریشه هایت در دل ِ پر پر چه باید کرد

 بیماری صعب العلاجی دارم انگاری

مستأصلم کردی دم ِآخر چه باید کرد

می شد اگر از تو برید آخر نمی گفتند:

با دسته ی نامرد این خنجر چه باید کرد ...؟!

مهدی نژادهاشمی 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید