عاشق

دوستت دارم ولی این پا و آن پا می کنی !!
از کنار خود پر و بال مرا وا می کنی
کار من گیر است در دستان تو فهمیده ای
باب ِ میل خود اگر امروز و فردا می کنی
مثل ببری در کمین آهوان ِ سربه زیر
با دل ِ بی طاقتت عمدا” مدارا می کنی
دل به تو دادم به این امید که بی واهمه
رود را در انتهای راه دریا می کنی !
گاه رو در روی من زل می زنی بر چشم هام
نقطه ی ضعف مرا اینگونه پیدا می کنی
دست و پای من اگر می لرزد آسوده نباش
عاقبت مشت خودت را پیش من وا می کنی
لحظه ای بنگر در آینه به عمق چشم هات
تا ببینی سنگ دل آخر چه با ما می کنی
می روم دل خوش کنم در خلوت حست مرا
گاه گاهی از پس پرده تماشا می کنی
سید مهدی نژاد هاشمی
 
 


می گفت زند ه ام به تو و باوری نداشت 
این پادشاه پشت سرش لشکری نداشت 
مانند آشنای غریبی در این جهان 
جز مرز های بسته ی خود کشوری نداشت 
گفتم بمان که دولت عشق است بودنت 
اما توجهی به چنین دلبری نداشت 
وقتی که رفت قامت دیوار قد کشید 
آنقدر قد کشید که دیگر دری نداشت 
من ماندم و کبوترحسی که هیچ گاه ...
بال و پر رها شده ی دیگری نداشت 
یک آن تبر به دست دلم را هدف گرفت 
وقتی شکست دعوی پیغمبری نداشت 
آ
شیطان نشست وسوسه ای روبراه کرد 
آدم ولی دوباره دل ِ کافری نداشت 

..........


وقتش شده از کنج انباریت برخیزد 
عطر ِ گلاب از مرز عطاریت برخیزد
وقتش شده از خود بزن بیرون که مهرو ماه 
از پیچ و تاب ِ چشم زنگاریت برخیزد 
عاشق شدن تنها بهانه می شود گاهی 
عطرِ ِ خوشی از چاردیواریت برخیزد 
نیلوفرانه قد بکش تا کوچه ی مهتاب 
از چارچوب ِ حوصله داریت برخیزد 
فصل بهاران را چراغان کن به یک چشمه 
تقویم جمعه از عزاداریت برخیزد 
.
سلطان ِمن گاهی بزن بیرون که عطر سیب 
از نقشه ی قلیان ِ قاجاریت برخیزد 
سید مهدی نژاد هاشم

/ 2 نظر / 7 بازدید
سمیرا

آپم خوشحال میشم سربزنی[گل]

سمیرا

آپم خوشحال میشم سربزنی[گل]