مرا بگیر درآغوش خویش و مجنون کن

به حکم عقل مران و به عشق مدیون کن 

به تب بگیرو بلرزان و بید مجنون کن 

مرا که هستی خود را به باد خواهد داد

به یک نگاه دلازار و ساده ، افسون کن 

دمی به چشم خمارت لبالبی را که _

شراب ناب نخورده است مست و میگون کن 

بجز منی که به تو دل سپرده ام هرچه _

که هست و نیست از افکار خویش بیرون کن 

هرآنکه ریخته دل را به پای تو جز من 

بگیر و درعوض مهر تا ابد خون کن 

که دوست جانب اهل وفا نگه دارد 

مرا بگیر درآغوش خویش مدفون کن 

#سید_مهدی_نژادهاشمی

/ 0 نظر / 52 بازدید