زمین اقتاده

به دنیا آدم عاشق شوم این اتفاقی نیست 
تو اما در دل ِ بیگانه ات ،از من سراغی نیست 
دوچشم سرکشت شورش به پا کرده به آرامی 
ولی هرکس در این میدان زمین افتاده ،یاغی نیست 
رضا شاهی مگر کشف حجاب تو برای ما 
شبیه نقره ی داغی به روی سینه باقی نیست 
مده موی پریشان را به دست باد پاییزی 
که اینجا محفل ِ اشعار با سبک عراقی نیست 
بدون پنجره سلول هایم را تصور کن !
که قاب عکس تو بامن میان ِهیچ اتاقی نیست 
صراط المستقیمی را به کفر خویش می رانی 
که جز ابروی تو در دین و ایمان انشقاقی نیست 
شب ِ دلگیر طهران است و بوی آتش و باروت 
فریدون ِ مشیری گر میان کوچه باغی نیست 
/ 0 نظر / 47 بازدید