حروف قافیه 1234512


ژاژخا
سخا

 دا 

ابتدا
ابهام‌زدا
ادا
اشدا
اشکال‌زدا
اعدا
اقتدا
اوگاندا
اهدا
اهورامزدا
آب‌زدا
آیدا
باخدا
بدا
بدصدا
بلندا
بودا
بیابان‌زدا
بی‌صدا
پاندا
پس‌فردا
پیدا
تشنج‌زدا
تک‌صدا
تنش‌زدا
جدا
جداجدا
حساسیت‌زدا
خدا
خداوندا
خوش‌ادا
خوش‌صدا
دهخدا
ردا
رسوب‌زدا
رطوبت‌زدا
رنگ‌زدا
رنگزدا
روآندا
زدا
سم‌زدا
سودا
سویدا
سیدالشهدا
شهدا
شیدا
صدا
فدا
فرادا
فردا
فقرزدا
فلوریدا
کانادا
کاندیدا
کدخدا
کم‌پیدا
کم‌صدا
گدا
گندزدا
گودا
لیندا
مبادا
مبتدا
مزدا
مقتدا
منادا
میکروب‌زدا
ناپیدا
ناخدا
ندا
هم‌صدا
هوندا
هویدا
هیوندا
یک‌صدا
یلدا
یهودا

 ذا 

ایذا
بدغذا
بی‌غذا
پیش‌غذا
علی‌هذا
غذا
کم‌غذا
لذا
ماذا
مع‌هذا
هم‌غذا

 را 

ابزارگرا
ابطال‌گرا
اپرا
اتحادگرا
اثبات‌گرا
اجتماع‌گرا
اجرا
احساس‌گرا
اخلاق‌گرا
ادغام‌گرا
ارزش‌گرا
استعماگرا
استقرا
اسرا
اسلام‌گرا
اصلاح‌گرا
اصولگرا
اصول‌گرا
اعتدال‌گرا
افترا
افرا
افراط‌گرا
افسانه‌سرا
اقتدارگرا
اقتصادگرا
الکترا
امرا
انتقادگرا
انحصارگرا
انسان‌گرا
انقلابی‌گرا
اوپرا
اهورا
آخرت‌گرا
آرا
آرمان‌گرا
آستارا
آشکارا
آن‌را
آنکارا
بایقرا
بخارا
بداهه‌سرا
بدیهه‌سرا
برون‌گرا
برونگرا
بزم‌آرا
بنیادگرا
بویین‌زهرا
بهشت‌زهرا
پذیرا
پرده‌سرا
پرماجرا
پروردگارا
پوچ‌گرا
تارا
تبرا
تبعیض‌گرا
تجددگرا
تجربه‌گرا
تجمل‌گرا
تحجرگرا
تحلیل‌گرا
تحول‌گرا
ترانه‌سرا
ترقی‌گرا
ترکمن‌صحرا
تزویرگرا
تصویرگرا
تعادل‌گرا
تعامل‌گرا
تعصب‌گرا
تفسیرگرا
تقدیرگرا
تقلیل‌گرا
تکثرگرا
تمامیت‌گرا
تمرکزگرا
تنوع‌گرا
توده‌گرا
توسعه‌گرا
جامعه‌گرا
جبرگرا
جزم‌گرا
جمع‌گرا
جناح‌گرا
جهادگرا
جهان‌آرا
چپ‌گرا
چرا
چکامه‌سرا
چمن‌آرا
چهره‌آرا
حرم‌سرا
حرمسرا
حق‌گرا
حقیقت‌گرا
حماسه‌سرا
حمیرا
حورا
خارا
خداوندگارا
خردگرا
خشونت‌گرا
خضرا
خلوت‌سرا
خودآرا
دادسرا
دارا
داستان‌سرا
دانشسرا
دانش‌سرا
درون‌گرا
دکترا
دل‌آرا
دنیاگرا
دولت‌گرا
دین‌گرا
ذهن‌گرا
را
راست‌گرا
رزم‌آرا
رفتارگرا
رییس‌الوزرا
رئیس‌الوزرا
رئیس‌‌الوزرا
زایرسرا
زائرسرا
زبان‌سرا
زهرا
زیرا
ساختارگرا
ساخت‌گرا
سارا
سازگارا
سامرا
سخن‌آرا
سخن‌سرا
سرا
سرسرا
سمیرا
سنت‌گرا
سودمندگرا
سوماترا
شعرا
شورا
شهرآرا
صحرا
صحنه‌آرا
صدرا
صدرالشعرا
صغرا
صف‌آرا
صفحه‌آرا
صفرا
صفورا
صومعه‌سرا
طبیعت‌گرا
ظاهرگرا
عاشورا
عام‌گرا
عامه‌گرا
عذرا
عقل‌گرا
علم‌گرا
عمل‌گرا
عوام‌گرا
غایت‌گرا
غرا
غرب‌گرا
غزل‌سرا
فرا
فردگرا
فرقه‌گرا
فرهنگ‌سرا
فقرا
فلسفه‌گرا
قابل‌اجرا
قانون‌گرا
قدرت‌گرا
قصیده‌سرا
قوم‌گرا
قومیت‌گرا
قهقرا
کارا
کارکردگرا
کاروان‌سرا
کامبرا
کانبرا
کبرا
کتاب‌آرا
کتاب‌سرا
کتیرا
کثرت‌گرا
کسرا
کلی‌گرا
کلئوپاترا
کمال‌گرا
گذرا
گل‌آرا
گوارا
گیرا
لازم‌الاجرا
ماتم‌سرا
ماجرا
مادی‌گرا
مانتوسرا
ماورا
مبرا
مثبت‌گرا
مجرا
مجلس‌آرا
مدارا
مدگرا
مدیحه‌سرا
مرا
مرثیه‌سرا
مردم‌گرا
مرکزگرا
مشتری‌گرا
مصرف‌گرا
مصلحت‌گرا
مطلق‌گرا
معناگرا
معنویت‌گرا
ملاصدرا
ملت‌گرا
ملک‌الشعرا
ملیت‌گرا
ملی‌گرا
مملکت‌آرا
منطق‌گرا
منفعت‌گرا
موعودگرا
مهمان‌سرا
میترا
میرا
میوه‌آرا
ناکارا
ناگذرا
ناگوارا
نامیرا
ناهمگرا
نسبیت‌گرا
نسبی‌گرا
نغمه‌سرا
نمادگرا
نوحه‌سرا
نوگرا
نهادگرا
نهارا
نیاگارا
واپس‌گرا
واجب‌الاجرا
واقع‌گرا
واقعیت‌گرا
واگرا
وحدت‌گرا
ورا
وزرا
وزیرالوزرا
هدف‌گرا
هم‌جنس‌گرا
هم‌سرا
همگرا
هنجارگرا
هورا
هیجان‌گرا
یارا
یاوه‌سرا
یک‌جانبه‌گرا

 زا 

ابهام‌زا
اجزا
اسپینوزا
استرس‌زا
استهزا
اشتعال‌زا
اشتغال‌زا
افزا
اندوه‌زا
انرژی‌زا
آتش‌زا
آسیب‌زا
آفت‌زا
آلرژی‌زا
آنفلوانزا
آنفولانزا
باران‌زا
بچه‌زا
بحران‌زا
بسزا
بیابان‌زا
بیماری‌زا
پرتوزا
پسرزا
پیتزا
تخلف‌زا
تخم‌زا
تخمک‌زا
تشنج‌زا
تنش‌زا
تورم‌زا
توهم‌زا
جان‌افزا
جان‌فزا
جرم‌زا
جزا
جوزا
حساسیت‌زا
دخترزا
درازا
درآمدزا
درون‌زا
دودزا
دهشت‌زا
راحت‌افزا
روح‌افزا
زنده‌زا
سرطان‌زا
سرمازا
سزا
سودافزا
طوفان‌زا
عزا
عفونت‌زا
غم‌افزا
کارافزا
گرمازا
مجزا
مرگ‌زا
مسمومیت‌زا
مشغولیت‌زا
مشکل‌زا
مونالیزا
مهرافزا
میرزا
نازا
ناسزا
نیروزا
وحشت‌زا
وهم‌زا
ویزا
هاگ‌زا
هگزا
هم‌افزا

 سا 

آتوسا
آسا
برق‌آسا
بسا
پارسا
پریسا
ترسا
تن‌آسا
توان‌فرسا
جان‌فرسا
جنون‌آسا
چه‌بسا
خیرالنسا
رسا
رعدآسا
رؤسا
رئیس‌الرؤسا
سیل‌آسا
طاقت‌فرسا
غول‌آسا
فسا
قلم‌فرسا
کسا
کلیسا
لهاسا
معجزآسا
معجزه‌آسا
مهسا
نارسا
ناسا
نسا
نکیسا
وانفسا

 شا 

احشا
افشا
انشا
بازگشا
بخت‌گشا
پاشا
پاگشا
پرده‌گشا
پوشا
تماشا
جهان‌گشا
حاشا
خوشا
خیبرگشا
دل‌گشا
دلگشا
رازگشا
راه‌گشا
رمزگشا
روگشا
رهگشا
طلسم‌گشا
عشا
عقده‌گشا
غشا
فحشا
کاتیوشا
کارگشا
کدگشا
کشورگشا
کوشا
گره‌گشا
گشا
گیشا
لشکرگشا
مرزگشا
مشکل‌گشا
مشگل‌گشا
مگشا
نافه‌گشا
نشا
نیوشا

 صا 

احصا
استقصا
عصا

 ضا 

احمدرضا
ارضا
ازقضا
اعضا
اقتضا
امضا
انقضا
بیضا
تقاضا
حمیدرضا
رضا
شهرضا
عبدالرضا
علی‌رضا
علیرضا
غلام‌رضا
فضا
قضا
محمدرضا
مقتضا
موسی‌الرضا
هوافضا

 طا 

ابوعطا
اعطا
بی‌خطا
جایزالخطا
خطا
عطا
قرون‌وسطا
وسطا

 عا 

ادعا
استدعا
امعا
بی‌ادعا
پرادعا
پرمدعا
تاسوعا
دعا
صنعا
مدعا

 غا 

دریغا
غوغا

 فا 

اختفا
اخفا
اخوان‌الصفا
استعفا
استیفا
اطفا
اکتفا
ایفا
آلفا
باصفا
باوفا
بی‌صفا
بی‌وفا
پرجفا
جفا
جلفا
خفا
خلفا
خودکفا
دارالشفا
ژرفا
شفا
شکوفا
صفا
ضعفا
عرفا
فیفا
قفا
متوفا
مصفا
مقفا
ناشکوفا
وفا
یوفا

 قا 

استسقا
افریقا
القا
آفریقا
آقا
بقا
جابلقا
حقا
خودالقا
رفقا
سقا
عنقا
لقا
لوقا
مه‌لقا

 کا 

آلاسکا
آمریکا
بکا
توسکا
جاماییکا
خوداتکا
سریلانکا
سندیکا
سیلیکا
شرکا
شوکا
قابل‌اتکا
کازابلانکا
کاستاریکا
کافکا
کاکا
کیلکا
متکا
ملیکا
نبراسکا
نکا
ودکا

 گا 

مگا
یوگا

 لا 

ابتلا
استعلا
استیلا
اعتلا
اعلا
الا
املا
آب‌طلا
آتیلا
آلا
آنگولا
باقالا
باقلا
بالا
برملا
بلا
بلندبالا
بی‌بلا
پربلا
پرت‌وپلا
تسلا
تقلا
تولا
جلا
حالا
دراکولا
دولا
رده‌بالا
ژیلا
سربالا
سفلا
سهیلا
سیندرلا
شولا
شهلا
شیلا
صلا
طلا
عقلا
علا
غلا
فضلا
فیلا
قزل‌آلا
کالا
کربلا
کرولا
کلا
کوکاکولا
کولا
گواتمالا
لا
لولا
لیلا
ماندلا
مبتلا
مدل‌بالا
مریلا
مصلا
معلا
ملا
موتورولا
موزارلا
مولا
مهلا
ناقلا
نوربالا
والا
واویلا
وکلا
ولا
ونزوئلا
ویلا
هیولا

 ما 

اسما
اغما
اقلیما
اقیانوس‌پیما
اگزما
اما
انسان‌نما
انگشت‌نما
اوباما
اوکلاهاما
ایما
آب‌نما
آجرنما
آخوندنما
آدم‌نما
آزما
آسمان‌پیما
آسمان‌نما
آلما
بادپیما
بادنما
باده‌پیما
بامسما
بخت‌آزما
بدسیما
بدنما
بدن‌نما
برجسته‌نما
بزرگ‌نما
بیابان‌پیما
بی‌رهنما
بی‌مسما
پاناما
پانوراما
پلاسما
پویانما
پیام‌نما
تارنما
تشریف‌فرما
تماشاگرنما
تمام‌نما
تن‌نما
توبه‌فرما
جهان‌پیما
جهان‌نما
جهت‌نما
چهره‌نما
حکما
حکم‌فرما
خرما
خواب‌نما
خودآزما
خودنما
خوش‌سیما
خویش‌فرما
درویش‌نما
دما
دورنما
راه‌پیما
راهنما
رحما
رخ‌نما
رزم‌آزما
روحانی‌نما
روشنفکرنما
رونما
رهنما
زاهدالعلما
زمین‌پیما
زن‌نما
زورآزما
سال‌نما
سرما
سما
سیما
سینما
شما
شیما
طاق‌نما
عظما
علما
فضاپیما
قاره‌پیما
قبله‌نما
قدما
قطب‌نما
کارفرما
کاریزما
کاواشیما
کما
کوه‌پیما
گاما
گرما
گزاره‌نما
لاما
ما
ماکسیما
ماما
ماهاتما
مأمورنما
مردنما
مرمرنما
مظلوم‌‌نما
معما
مقدس‌نما
مکان‌نما
منما
موش‌خرما
نخ‌نما
نقش‌نما
نما
نیما
واژه‌نما
واقع‌نما
هما
هنرآزما
هنرنما
هواپیما
هیروشیما
یغما

 نا 

ابررسانا
ابنا
ابن‌سینا
اثنا
ازنا
استثنا
استغنا
استمنا
اعتنا
امنا
انحنا
ایرنا
ایسنا
آپادانا
آتنا
آریانا
آریزونا
آشنا
آنا
بارسلونا
بامعنا
برنا
بلااستثنا
بنا
بی‌اعتنا
بی‌معنا
بینا
پرمعنا
پهنا
تمنا
تنگنا
توانا
ثنا
جانا
حنا
خوانا
دانا
دردآشنا
درنا
دنا
دیانا
دیرآشنا
دینا
ربنا
رسانا
رعنا
رکسانا
روبنا
زنا
زونا
زیربنا
ژرفنا
سرنا
سنا
سورنا
سونا
سیلوانا
سینا
شنا
عنا
غنا
فنا
کارولینا
کم‌اعتنا
کم‌بینا
ماری‌جوانا
مانا
ماندانا
مبنا
مزدیسنا
مستثنا
معنا
مگنا
مولانا
مونا
مهنا
مینا
نا
ناآشنا
نابینا
ناخوانا
نارسانا
نام‌آشنا
هانا
همانا
یسنا
یوحنا

 وا 

اتاوا
استوا
اضوا
اغوا
انزوا
اوا
اوتاوا
آوا
باتقوا
باقلوا
بلوا
بورژوا
بی‌پروا
بی‌تقوا
بی‌دوا
بی‌محتوا
بی‌مداوا
بی‌نوا
بینوا
بی‌هوا
پادرهوا
پرمحتوا
پروا
پیشوا
تجدیدقوا
تقوا
جاوا
جنوا
حاجت‌روا
حکمروا
حلوا
حوا
خوش‌نوا
دعوا
دوا
دوهوا
رسوا
روا
سر‌به‌هوا
سربه‌هوا
سوا
شنوا
شیوا
فتاوا
فتوا
فرمانروا
قوا
کامروا
کاموا
کم‌شنوا
لوا
ماسوا
مأوا
محتوا
مداوا
مقوا
ناپروا
ناروا
ناشنوا
نام‌آوا
نانوا
نجوا
نوا
نینوا
هم‌آوا
هم‌نوا
هوا
هیوا
یکنوا
یک‌هوا

 ها 

اجاره‌بها
اژدها
اشتها
ام‌ابیها
انتها
آب‌بها
بها
بی‌اشتها
بی‌انتها
بی‌بها
بی‌منتها
پراشتها
پربها
تک‌و‌تنها
تنها
خوش‌اشتها
خون‌بها
رها
سفها
سها
شفها
شیربها
طاها
فقها
کم‌اشتها
کم‌بها
گران‌بها
منتها
منها
نه‌تنها
نیم‌بها
یاماها

 یا 

اتوپیا
احیا
ارشیا
اسپانیا
استرالیا
اسلوونیا
اشقیا
اشیا
اغنیا
اقاقیا
اقویا
انبیا
اوراسیا
اوصیا
اولیا
ایتالیا
ایلیا
آبخازیا
آریا
آزالیا
آسیا
آمودریا
آنتالیا
آیا
باحیا
بریتانیا
بقایا
بگونیا
بلایا
بوریا
بویا
بی‌حیا
بی‌ریا
پایا
پرشیا
پریا
پنسیلوانیا
پوریا
پویا
تاسمانیا
تالیا
تانزانیا
تریا
تکایا
توتیا
ثریا
جرجیا
جغرافیا
جویا
حیا
خاتم‌الانبیا
خاتم‌الاوصیا
خدایا
خطایا
خفایا
دریا
دنیا
رعایا
رویا
رؤیا
ریا
رئیس‌الرعایا
زامبیا
زانتیا
زایا
زکریا
زوایا
زولبیا
ساقیا
سجایا
سخایا
سعدیا
سومالیا
سونیا
سویا
سیا
ضیا
عطایا
علم‌الاشیا
علیا
فیلادلفیا
قانقاریا
قصص‌الانبیا
قضایا
قلیا
کافه‌تریا
کالیفرنیا
کاملیا
کبریا
کلمبیا
کنیا
کیا
کیمیا
گونیا
گویا
لازانیا
لعیا
لوبیا
لیبریا
ماریا
مافیا
ماگنولیا
مالاریا
مالایا
مالزیا
مالیخولیا
ماﻻریا
ماهایا
محیا
مدیا
مزایا
مولتی‌مدیا
مومیا
مهیا
نامیبیا
نوکیا
وصایا
وقایا
وکیل‌الرعایا
ویرجینیا
ویکتوریا
هدایا
هیمالیا
یا
یحیا


مختوم به ای

آهای
برای
به ازای
پایاپای
دارای
دماپای
میزنای
بساط چای
پول چای
فلاسک چای
بازرگانی پایاپای
معاملة پایاپای 

شیره ای
شیشه ای
صیغه ای
کیسه ای
کینه ای
قبیله ای
فتیله ای
کلیشه ای
کتیبه ای
فیروزه ای
ماهیچه ای

 تک لپه ای
تک هسته ای
چند جنبه ای
چوب پنبه ای
قند حبه ای
جنگ هسته ای
سوخت هسته ای
فیزیک هسته ای
شکافت هسته ای
انرژی هسته ای
رآکتور هسته ای
آزمایش هسته ای
آزمون دو مرحله ای
پیوند وصله ای
شتاب لحظه ای
خرمای جعبه ای
تکمه منگنه ای
جنگ منطقه ای
دخترمدرسه ای
موتور دنده ای
نان پنجره ای

 خامه ای
دانه ای
شاخه ای
شانه ای
باسمه ای
پارچه ای
حاشیه ای
کرایه ای
نشاسته ای

  صفحه ای
قهوه ای
لحظه ای
هسته ای
هفته ای
وصله ای
دقیقه ای
دولپه ای
مرحله ای
منطقه ای

مصادره ای
مضاربه ای
مقایسه ای
مکاتبه ای

اره ای
پنبه ای
جعبه ای
دنده ای
حبه ای

اخلاق حرفه ای
آموزش حرفه ای
رانندة حرفه ای
کشتی گیرحرفه ای
تخمیر سرکه ای
تلفن سکه ای
مغزپسته ای
کرکره ای
آموزش مکاتبه ای
روان شناسی مقایسه ای
کار ده ثانیه ای
کالای سرمایه ای
شتاب زاویه ای
شرکت مضاربه ای

 اثر گلخانه ای
اقتصاد برنامه ای
قولنامه ای
شناسنامه ای
وکالتنامه ای
کرمهای استوانه ای
مشخصات شناسنامه ای
گل ستاره ای
خانة مصادره ای

 الیاف شیشه ای
سیمان کیسه ای
ماست کیسه ای
جنگ قبیله ای
انرژی ذخیره ای
واکنش زنجیره ای
آزمون چهار گزینه ای

 جلگه ای
دو جمله ای
حوله ای
سرمه ای
عقده ای
غده ای
گوجه ای
لقمه ای
نقره ای
نقطه ای

  ای
پای
جای
چای
رای
لای
نای
وای

 بمب خوشه ای
یاس خوشه ای
دکان گوشه ای
پرچ لوله ای
پیوند لوله ای
لامپ لوله ای
تب روده ای

  جا حوله ای
پارچة حوله ای
پیچ مهره ای
جا تکمه ای
چند جمله ای
بافت غده ای
ریشة غده ای
کباب لقمه ای
آب وهوای جلگه ای
انتخابات میان دوره ای

 چند یاخته ای
تفنگ ساچمه ای
بالشتک ساچمه ای
تار ماهیچه ای
بافت ماهیچه ای
رشتة ماهیچه ای

 توده ای
گوشه ای
لوله ای

  حرفه ای
سکه ای
نیزه ای

  اجاره ای
افاده ای
افسانه ای

 

 

 

 مختوم به بی

آبی
بی آبی
زیرآبی
تراز آبی
اسب آبی
سگ آبی
چشم آبی
آسیای آبی
ساعت آبی
جوهر آبی
کولر آبی
ورزش آبی
راه آبی

 خاصیت بازتابی
کامیابی
راز کامیابی
هنر دوست یابی
کاریابی
ارزیابی
دستیابی
شرفیابی
ارزشیابی
جهت یابی
چند جوابی
تست چند جوابی
معادلة چند جوابی

دارابی
شادابی
اربابی
خانة اربابی
پرتابی
حرکت پرتابی
مهتابی
لامپ مهتابی
چراغ مهتابی
عنابی
قصابی 

 نبی
حلبی
ادبی
بی ادبی
اثر ادبی
علوم ادبی
سرقت ادبی
انجمن ادبی
استقلال طلبی
انحصارطلبی
انزوا طلبی
تجزیه طلبی
تجدد طلبی
توسعه طلبی
جاه طلبی
راحت طلبی
فرصت طلبی
زیاده طلبی
قدرت طلبی
کمال طلبی
نیم وجبی
بچة نیم وجبی
عصبی
بافت عصبی
پیام عصبی
دستگاه عصبی
رشتة عصبی
گاز عصبی
گانگلیون عصبی
ناراحتی عصبی
بیماری عصبی
عربی
خط عربی
زبان عربی
لباس عربی
سببی
رابطة سببی
قرابت سببی
خویشاوند سببی
سَبین
قرابت نسبی
خویشاوند نسبی
عَقبی
در عقبی
دیشبی

 

 خراآفتابی
چتر آفتابی
باتری آفتابی
عینک آفتابی
هوای آفتابی
پارکابی
پیراهن رکابی
جلگة سیلابی
جاکتابی
اعتصابی
اکتسابی
استعداد اکتسابی
صفت اکتسابی
انتخابی
انتصابی
انشعابی
انقلابی
سخنان انقلابیبی
سحابی
شرابی
صحابی
کبابی
چلوکبابی
گوشت کبابی
سیب زمینی کبابی

چوبی
آوند چوبی
پل چوبی
باتون چوبی
قاشق چوبی
چکش چوبی
تیر چوبی
تختخواب چوبی
لاروبی
غبار روبی
برف روبی
سرکوبی
زرکوبی
پایکوبی
خال کوبی
طلاکوبی
لنت کوبی
مایه کوبی
آبله کوبی
خوبی
جنوبی
در جنوبی
غذای جنوبی
آمریکای جنوبی
رطوبی
سنگ رسوبی
شالیکوبی

بی بی
جیبی
قطع جیبی
کتاب جیبی
دفترچة جیبی
ساعت جیبی
پول توجیبی
صلیبی
غریبی
تأدیبی
حبس تأدیبی
تخریبی
عملیات تخریبی
ترتیبی
عدد ترتیبی
غسل ترتیبی
میل ترکیبی
تصویبی
لایحة تصویبی
تقریبی
تقلیبی
الکل تقلیبی
عوامفریبی
مردم فریبی
سراشیبی
اسهال آمیبی

 

  حسابی
بدحسابی
ناحسابی
آدم حسابی
خوش حسابی
میانگین حسابی
غیابی
حکم غیابی
دادگاه غیابی
رکابی
کتابی 

اجنبی
مذهبی
جشن مذهبی
اقلیت مذهبی
تبلیغ مذهبی
فیلم مذهبی
مشترکات مذهبی
موسیقی مذهبی
مکتبی
 

 سرخابی
ابیقل
پول قلابی
عقابی
بینی عقابی
گلابی
درخت گلابی
لعابی
آنتن بشقابی
کاسه بشقابی
مردابی
گیاهان مردابی
منطقة مردابی
مرغابی
 

 

 قلبی
آسم قلبی
حملة قلبی
بیمار قلبی
خوش قلبی
احساسات قلبی
سکتة قلبی
چربی
بافت چربی
پُر چربی
کم چربی
جنبی
مغازة جنبی
غربی
غربیدر
طول غربی
شمال غربی
جنوب غربی
مدهای غربی
موسیقی غربی
کشورهای غربی
غصبی
چسبی
همچسبی
رَگبی
ضربی
ساز ضربی
طاق ضربی
وزن ضربی
موسیقی ضربی
صفت سَلبی
قضیّه سلبی
طیف جذبی
کتبی   

 

 بیخوابی
بی تابی
سیرابی
مین یابی
قضیّه ایجابی

 حزبی
تک حزبی
اقلیت حزبی
حوزه حزبی
شبکة حزبی
اکثریت حزبی
تشکیلات حزبی
نظام تک حزبی
الکل طبی
غیبی
الهام غیبی
امداد غیبی
سبین
اکثریت نسبی
حرکت نسبی
چگالی نسبی
رطوبت نسبی
شرکت نسبی
صفت نسبی
فراوانی نسبی

 تجربی
علوم تجربی
تقلبی
پول تقلبی
شناسنامة تقلبی
تناوبی
جدول تناوبی
قانون تناوبی
حرکت تناوبی
میکربی
جنگ میکربی

 

 طالبی
پالودة طالبی
قالبی
یخ قالبی
سطح جانبی
کاسبی
کار و کاسبی
علت موجبی
مطربی

 مرکبی
مکعبی

 قطبی
باد قطبی
شفق قطبی
خرس قطبی
ستارة قطبی
جهان دو قطبی
سربی
چاپ سربی

 

 

 مختوم به تی

نیستی
زیستی
دوزیستی
بهزیستی
همزیستی
سازمان بهزیستی
شیمی زیستی
علوم زیستی
عوامل زیستی
جغرافیای زیستی
توریستی
جاذبه های
توریستی
تروریستی
فاشیستی
کاپیتالیستی
امپریالیستی
ماتریالیستی
میلیتاریستی
انقلاب سوسیالیستی
سوسیالیستی
ناتورالیستی
ناسیونالیستی
ولونتاریستی
صهیونیستی
شووینیستی
نیهیلیستی
کمونیستی
مارکسیستی
مازوخیستی
شیفتی
کار شیفتی

عاریتی
تربیتی
بی تربیتی
اردوی تربیتی
داستان تربیتی
روان شناسی تربیتی
فعالیتهای تربیتی
تقویتی
شربت تقویتی
کلاس تقویتی
ارباب و رعیتی
امنیتی
چتر امنیتی
سپر امنیتی
کمربند امنیتی
ظرفیتی
سه ظرفیتی
اقدامات امنیتی
چند ملیتی
دو جنسیتی
مکانیک نسبیتی
قیمتی
عقیدتی
بحث عقیدتی
غنیمتی
سلاحهای غنیمتی

نوبتی
دولتی
ارز دولتی
بانک دولتی
بخش دولتی
اقتصاد دولتی
انحصار دولتی
بازرگانی دولتی
حسابداری دولتی
بیمارستان دولتی
سرویس دولتی
مالکیت

/ 0 نظر / 11 بازدید