پری شان

 

گرچه تو سمت غرور خود قدم برداشتی 
دوستت دارم پریشانی ِ قهر و آشتی 
ناز شستت را خریدن در توانم نیست تا 
بذر غم را پشت پرچین نگاهت کاشتی 
نم نم ِ باران فروردین برای دیگران !
مرگ را در خانه ی اسفند جا نگذاشتی؟! 
زندگی تکرار یک حرف گزافی بیش نیست 
قهر می آید جلو حتا زمان آشتی 
دل به کس دادن ندیده روی آرامش دلم 
خواب خوش برد آنچه را یک عمر می پنداشتی 
از همه باید برید و از دل خود بیشتر 
.
.
بس که در رگهای من گندم مزار انباشتی 
باختن چیز عجیبی نیست می بازم تو را 
تا هوای دیگری را در دل خود داشتی 
وسوسه دیگر ندارد ارزشی شیطان صفت 
آبرو حتا برای رفتنت نگذاشتی 
..
.
.
جز نماز شب به سوی قبله ات نگزاشتم 
آبرو داری برای بندگی نگذاشتی 
سید مهدی نژادهاشمی
 — with Hadi Nejhadhashemi and 29 others.
/ 0 نظر / 6 بازدید