کابوس

 

نفسی راه نبرده است به اعماق دلم 
می کشد سایه ی دیوانگی ات شعله به غم 
باز از جان ِ من خسته چه می خواهی دوست !
نزن آشفته براین ساحل ِ متروکه ، قدم 
چون زمستان که گذر می کند از چله ی غم
حتم دارم که جهان نیست پس از این خرّم 
گرچه دیوار ترک داشت ، بلند است شبت 
بخت با چشم ترم جور نیاید یک دم 
نه پرنده شدنم عاقبتی خوش دارد !
نه به این تنگ دلی راه بیاید همدم 
.
.
زیر تیغ است اگر طعم گس ِ سیبت را 
ندهد بر هوس عاقبتی خوش آدم 
به خدا سخت پریشانِ توأم می دانی 
گرچه بستی به لبت تنگ غروبی مبهم 
دل به تو دادن من عاقبتی خیر نداشت 
نکنم بر سر آوار مصیب سرخم 
خاطی عشق شدن سربه سرش می ارزد 
تا که دیوار گرفته است دلت را محکم 
.
.
من از این درد شکایت نکنم تا قاضی 
شده با سلسه ی موی پریشت محرم 
.
.
گرمی لب به لبت مستی پیوسته نداشت 
ساقی چشم تو بودم به فراموشی غم
سید مهدی نژادهاشمی
 
/ 0 نظر / 6 بازدید