هوای یارکجا

صدای تار کجا و هوای یار کجا 
ببین که می کشدم باخودش شکار کجا 
به لطف باد مینداز بر ترک مارا 
تموز سخت کجا و دل انار کجا 
شبیه موج به خون خفتگان درد و غمت 
شب قرار کجا و مرا قرار کجا 
شدم اسیر تو و این جنون بی برگشت 
من و هوای پرو بال تا دیار کجا 
به جبر بار سفر بسته ام که در این شهر 
برای عاشق تو مانده اعتبار کجا 
به روی ریل قدم های من کجا و چنین _
صدای ممتدی از سوت یک قطار کجا 
/ 0 نظر / 30 بازدید