عشق و تنفر

از تو به جز غرور و تفاخر ندیده ام

در اوج عشق با تو تحیّر ندیده ام

سلول انفرادی جنس ِ حبابم و ...

در قهقرای خویش تلنگر ندیده ام

تو ماه کامل آنطرف و من به غیر از این  

سیمان و سنگ و ماسه و آجر  ندیده ام

منفی نگر نبوده ام اما تمام عمر

لیوان خاطرات ِ تو را  پُر ندیده ام

فکرم برای چشمه  شدن قد نمی دهد

در دور خویش غیر تحجر ندیده م  

تا یک شروع تازه برای غزل شدن

یک لحظه را به لطف تو درخور ندیده ام

معجونی از شرابی و سرکه که هم زمان

در تو به غیر عشق و تنفر ندیده ام

سید مهدی نژادهاشمی

/ 7 نظر / 6 بازدید
مرضیه خدیر

غزل بسیار زیبایی بود یک نمیه ی خیال تو را پر ندیده ام

مرضیه خدیر

غزل بسیار زیبایی بود یک نمیه ی خیال تو را پر ندیده ام

مرضیه خدیر

غزل بسیار زیبایی بود یک نمیه ی خیال تو را پر ندیده ام

زهرا یعقوبی

درودی دوباره... زیبا بود و باز هم زیبا... چوونان همیشه...[گل]

نیره کاشی

. . . هر قدر هم غم باشد و دشنام باشد انگـــار بایــد اوج قصـــه شــــام باشد . . . با احترام دعوتید به نذر تازه ام

نازنین یداللهی

گفتند ماه کاملی و دیدنی شدی من که بجز سیاهی آجر ندیده ام .......................................... درود زیبا است سپاس

مهدی

سلام مثل همیشه زیبا بود