از تو یک لحظه دل دربه درم غافل نیست


از تو یک لحظه دل دربه درم غافل نیست 
در دلم جای تو خالیست که این دل ،دل نیست 
سینه ام معدن دردیست که فرهاد شدن 
پنجه در پنجه ی کوه غم تو مشکل نیست 
چشم تو جام جنونیست که هرکس ،یک آن
چشم در چشم تو دیوانه نشد ، عاقل نیست 
کعبه از بت نشده پاک که هنگام نماز 
قبله ی خانه ی ما جز به دلت مایل نیست! 
مده آزار کسی را که تو را می خواهد 
خوشتر از سیب گست هدیه ی ناقابل نیست 
طالع موج اگر صخره شود حرفی نیست 
درد این است کسی چون تو لب ساحل نیست 
عمر ما نیمه ی راه است رها کرده ولی 
درد ما جز نرسانیدن تا منزل نیست .
فاصله در قفس تنگ کبوتر دارد 
پر زدن یا نزدن جز غم بی حاصل نیست 
وحی منزل شده ای شأن نزولت دل ماست 
دل بده بر دل ما دینت اگر کامل نیست 
سید مهدی نژاد هاشمی

 
/ 0 نظر / 22 بازدید