دیوار

 

به این فکر می کنم :
شبیه شعر که کنج اتاق افتاده 
غزل سرودنم از اشتیاق افتاده 
دلت خوش است به اینکه غریبه بو نبرد 
از آنچه در دل ِ من اتفاق افتاده 
بهار را به بهانه نمی برند از یاد 
اگرچه کور اجاقی به باغ افتاده 
برو خدا نکند شعر بی کسی باشی 
که از صرافت ِ سبک و سیاق افتاده 
.
تفاوتی نکند دل نوشته ای باشی 
که از دهان ِغریب ِ کلاغ افتاده 
و یا به نام خودت بحث کهنه ای دیگر
به جان باقی اخبار داغ افتاده 
سید مهدی نژادهاشمی
 
/ 2 نظر / 5 بازدید
f.s

روباه گفت: هيچ چيزی را تا اهلی نکنند، نمی‌توان شناخت. آدمها ديگر وقت شناختن هيچ چيز را ندارند. آنها چيزهای ساخته و پرداخته از دکان می‌خرند. اما چون کاسبی نيست که دوست بفروشد، آدمها بی‌دوست و آشنا مانده‌اند. تو اگر دوست می‌خواهی مرا اهلی کن! شازده کوچولو پرسيد: برای اين کار چه بايد کرد؟ روباه در جواب گفت: بايد صبور بود. تو اول کمی دور از من به اين شکل لای علفها می‌نشينی. من از گوشه چشم به تو نگاه خواهم کرد و تو هيچ حرف نخواهی زد. زبان سرچشمه سوءتفاهم است. ولی تو هر روز می‌توانی قدری جلوتر بنشينی. **شآزده کوچولو