سبحان من تغزل به العز والوفا ...عطر محمدی به دل من قرار داد 
سبحان من تغزل بالعز و الوفا، باید سرود آیت ِ صبح و سلام را 
گر زخم تفرقه به دل ِ باغ سر زده است   ، خواجوی عشق شد هوس ِ التیام را 
عطر محمد(ص) است در این باغ لایزال ، در سایه ی محبت ِ یزدان ِ لم یزل 
یارب جدا مساز که بی عشق مرده ایم ، باید که پُر کند نفسی خوش ، مشام را 
این رودهای راهی ِ دریا معطرند ، این چشمه ها گلاب ِ بهاران ِ قمصرند 
سبحان من تفرد بالجود و الجمال، باید بهانه کرد صراطِ دوام را 
حاشا که شوره زار شود رودخانه ها ، حاشا که بی بهار بخشکند تاک ها 
بایست تازه تر شود انگور های لعل، تا پُرکند شراب دل انگیز ، جام را 
بایست تا هما ، بنشیند درآشیان ، بایست از منیّت ِ آدم گذر کنند
سیمرغ بال و پر بزند سمت ِکوه قاف ، از خود بَری کنند غم ِ ننگ و نام را 
.
در سایه سار لطف ِ ولایت پُر از بهار ، تا باد اینچنین نفس ِ عشق مستدام
باید نوشت از هوس ِ یار خوش تر است ، پایان ِ شعر مستی ِ حُسن الختام را 
.
در کوله بار خویش به جز غم نداشتم ، عطر محمدی (ص) به دل ِ من قرار داد 
نگذاشت دست و پا بزنم در ملال ِ خویش ، واکرد رشته ی غزلی ناتمام را ....
سید مهدی نژادهاشمی 
آبادی ِ توحید بر "سربند" دارد
معراج گل را در تنِ " دربند" دارد
مردی که از جنس ِ دماوند است در دل
حسی شبیه ِ آتش و اسپند دارد
چشمان ِ سرخش بوی لاله می دهد یا...
مشقی از آن چیزی که دل می کند دارد !
هر لحظه با طعم سحر دل دل کنان ، جان
چشم انتظار لحظه ی پیوند دارد
نوّاب یعنی یک کبوتر در میان ِ
باروت و خون ، یک آسمان،  لبخند دارد
هم جان سر ِ قول و قرارش داد ، هم دل
امضای محکم پای آن سوگند دارد
عهدی که بسته با خدایش را سحرگاه
با پیکر سرخی که آوردند ...دارد
سید مهدی نژادهاشمی 

عابری گم کرده راهم در خیابان ِ خودم 
می گذارم بعد از این سر بر گریبان ِ خودم
دلهره دارم از این شهری که با هر زیر و بم 
خشت ، خشتم را کُند یکباره ویران ِ خودم 
دوست دارم جادِه باشم دست ِ کم با من بیا...
تا نباشم شوره زاری مست باران خودم 
آسمان دارد هوایی می کند بال ِمرا
بگذرم از دام ِ پهنِ سینه چاکان خودم 
عشق هم بازیچه ای چون سنگ در دست غم است 
تا بیندازد مرا چاه ِ زنخدان ِ خودم 
.
نا خدایان را خدایی می کند چشمان ِتو 
مانده ام موسی شوم یا اینکه چوپان ِخودم 
خط پایان ِ مرا بگذار کافر کیشی ام !
یا بمیران آخر عمری مسلمان ِ خودت 
مهدی نژادهاشمی

خدا می خواست، بی شک، رحمه للعالمین باشد (ماارسلناک الارحمه للعالمین)
پیام ِبعثتش ، پیوند ِ با حبل المتین باشد 
اگر در دامنش سنگِ بنای وحدت آورده 
یقینا" حلقه ی پیوند امّت را نگین باشد 
مبادا دسته بندی باعث دوری شود از دین 
که این مشقِ قلوب ِمردم دوزخ نشین باشد (آل عمران 105)
طناب ِ سست ِ شیطان است و چاهی تا دل ِ دوزخ !
همیشه تار مویی مرز بین ِ کفر و دین باشد 
به شیطان پشت باید کرد کاین ابلیس می خواهد 
دلِ مردم میانِ برزخ ِ شک و یقین باشد 
خیال تفرقه بین صفوف مسلمین دارد 
که پشت گوش امّت بی محابا در کمین باشد 
وَ أن هذا صراطی مستقیما ، مثل ِ فانوسی (انعام 153)
نمایان می کند راه بدون ِ مشکل این باشد 
کسی بی شک إلَینا راجعون را درک خواهد کرد (انبیاء93)
که می داند نبایستی دلش بندِ زمین باشد 
یقینا" آسمان آبی ست هرجایی که خواهی رفت 
اگر دست و دلت با وعده های راستین باشد 

پیام مهربانی می دمد از هرم ِ چشمانش

کسی که قبله گاه ِ مهر و ختم المرسلین باشد

سید مهدی نژادهاشمی 

 به سبک موی سیاه تو ریخت نستعلیق
که موج می زند از نسخه های عهدِ عتیق
نمی شود ، نشناسند، داستانت را
سپرده است رگ ِ ملتی به پنجه ی تیغ 
مرا به کفر کم و بیش متهم کردند 
تو را به رنگ ِبنفش ِهزار و یک شبِ جیغ
بگیر دست مرا با خودت ببر امشب 
به زیر چتر هوسناک دنج ِ آلاچیق 
مضاف بود هرآنچه برایت آوردم 
نکن دودست مرا از دودست ِخود تفریق 
دلم به خواجه حافظ شیراز دل خوش آمد اگر 
گرفت فال تو را نیمه شب دوباره رفیق 
" مرا فتاد دل از ره تو را چه افتاده ست " 
دقیقه ایست که هر آفریده گفت ، دریغ 
" اسیرعشق تو از هر دو عالم آزاد است "
ولی خراب تو باشد رفیق مست ِ شفیق 
" نصیحت همه عالم به گوش تو باد است "
گدای کوی تو را نیست حاجتی بر تیغ 
" به عشق روی تو روزی که از جهان بروم "
نکن نگاه مرا با دوچشم خود تلفیق 
سید مهدی نژادهاشمی

من با توأم ولی تو حواست به دیگری ست

نفرین به رسم تو اگر این شیوه دلبری ست

"قربان آنکسی که زبان و دلش یکی ست "

آیینه بودن است که رسم ِپیمبری ست

چشم و چراغ ِ روشن این دوره گرد را

خاموش کردنش به نگاهی ، ستمگری ست

لشکر نکش به سینه ی تنگ غریبه ها

این شهر در محاصره ی ساده باوری ست

نفرین به جنگهای صلیبی که همچنان

مثل ِجنون عشق من و تو سراسری ست

.

با من غریبگی نکن ای ماهتاب من

معجون چشم های تو افیون ِ کافری ست

"تا خاک را به یک نظرت کیمیا کند "

چشم تری که در صدد دادگستری ست

.

چون قهوه های ترک قجر بغض می کنی

گرچه زبان مادری ِ هردومان ، دری ست

سید مهدی نژادهاشمی 

از باد پاییز است که آشفته گیسویت !

یاقصد کوچ از شهر را دارد پرستویت

با مصلحت اندیشی آخر کولی این شهر

باید بگیرد قرعه ای از چشم جادویت

با تو نباید کمتر از گل گفت می ترسند

زنبور ها از کام تلخ ناسزاگویت

از خواب خوش برخیز،  ای درخود فرورفته !

تا غنچه ها پیدا کنند آغوش کندویت

دور از هیاهو دوستت دارم عسل بانو !

واکن کمی جای مرا آرام ، پهلویت

.

من هرچه گفتم از حسودی بود می فهمی !

شرمند کن چشم مرا با خلق نیکویت

آب از سر دنیا گذشته است و میخندی

بگذار آرامش بگیرم بر لب ِجویت

شب زنده داری میکند دیوانه ای در شهر

پرکرده امشب خاطرش را عطر شب بویت

.

دیوانه را توبیخ کردن خارج از عدل است

من مانده ام با شبهه ی فهم ِ ترازویت

سید مهدی نژادهاشمی 

بوف کوری گیج شبها ی زمستانم نکن 
بیش از این از حال و روز خودپشیمانم نکن
من همان کاجم که تن دادم به مرگ خویشتن 
لا اقل در مجلس بی غم چراغانم نکن 
شوکران می نوشم از چشمان مست روشنت 
لب به لبهای شبت ناخوانده مهمانم نکن
یانکش از چاه بیرون یا به من عزت بده
پیش چشم مصریان گرگ ارزانم نکن
من نه نوحم نه به دریا دل زدن کار من است 
همچنان با موج گیسویت پریشانم نکن
تشنگان وصل را آب حیاتی و سراب 
عابری گیج و گم سردر گریبانم نکن 
شاعران صد فرقه اند و دشمنان خویشتن
خرقه پوش پوستین سینه چاکانم نکن
سیب می خواهی بچینی مفت چنگت بیش از این 
حس بازی خورده ی از دست شیطانم نکن
سید مهدی نژاد هاشمی


ماهتابان ، مگر که درک کند ! دردِ پنهان ِ بی امانت را

هیچ کس نیست باتو محرم ِ راز ، چاه می فهمد آسمانت را

حرف های نگفته ات کم نیست ، سهمت از روزگار کوفه شده ست

زهر ِ شمشیر ِ فهم ِنامردان می گزد عمق استخوانت را

.

وصراط الذین انعمت ، راه قرآن و دین از این سمت است

شیعه یعنی که در وجودِ خودش ، جستجو می کند جهانت را

.

ای نگاهت طراوت ِ باران ، ای تبارت نیای فروردین

عطر یوسف که می رسد از راه ، با خودآورده ارمغانت را

رود هایی که منتهی به توأند پابه پای بهار در راهند

تا به کام زمین بنوشانند آبی ِ عشق ِ بی کرانت را

.

شاعر درد های تکراری ، عشق آل علی (ع) به جان دارد

پس دهد شاید آخرش اینطور در توان ِخود امتحانت را

.

شیعه یعنی بصیر باید بود در شبیخون ِ فتنه و تردید

شیعه یعنی به گوش من خواندند چشم واکرده ام اذانت را

.

زنده رود است عشق آل علی (ع) با جهانی عوض نخواهم کرد

می رود سمت سینه ی دریا ، پرس وجو می کند نشانت را

سید مهدی نژادهاشمی 

عشق تو آخر مرا در ناتوانی می کشد 
مثل پیری خسته در اوج جوانی می کشد 
بی تو سربازی زمینگیرم ولی احساس تو
با کبوتر ها دلم را آسمانی می کشد 
یک گلوله ،راه گم کرده مرا بی دردسر
می رسد از راه و روزی ،ناگهانی می کشد 
دوستت دارم ولی آشفته بازار جنون 
عاقبت این عشق را از بد گمانی می کشد 
بی خیال تو به هر سو میرم آخر مرا 
فکر اینکه روز وشب با دیگرانی می کشد 
سر به بالین از پر قو می گذاری نیمه شب 
غم مرا بی آنکه تو چیزی بدانی می کشد .
طرح لیلی می چکد از پیچش دیوار ها 
یک نفر را مثل مجنون روانی می کشد! 
غربت موی تورا قد می کشد،روح مرا
گچبری خانه های سازمانی می کشد 
سید مهدی نژاد هاشمی

دلم برگرمی ِ دستِ عروسک باز راضی نیست 
شبیه پادشاهی مست ِ پیروزی در این میدان 
دلت جز بر زمین افتادن ِ سرباز راضی نیست!
من و ما را جدا از هم نکن آشوب می گیرم
خدا از چشم های تفرقه انداز راضی نیست 
از این بی آبرویی ها نمی دانم چه می خواهد ؟
اگر شیطان به این حس ِ جهنم ساز راضی نیست 
.
بگیر از تلخی فنجان قهوه چشم هایت را 
نگاهم جز به فال خواجه ی شیراز راضی نیست 
.
از این نیل نگاهت بگذردیا نگذرد، قلبم 
به پیغمبر شدن بی لذت اعجاز راضی نیست 
.
بیا با خود دگرگون کن جهانی را که این دنیا 
به این اشعار سرد ِ صد من و یک غاز راضی نیست 
.
پرنده می شوم اما بدون تو دل تنگم 
به این بام بلند و فرصت پرواز راضی نیست
سید مهدی نژادهاشمی


لابه لای جرز دیوارها
باوری سنگین
آوارگی هزاران ساله 
زنده به گور دارد
همان جایی که افسار مادیان ها را 
به دهان می کوبند 
همان جایی که 
ازدحام پرنده های خود سر 
از پنجره بیشتر جلوه دارد
همان جایی که دلتنگی را پرت می شود 
میان شلوغی کافه 
دودوتنباکو
راننده های سبیل به سبیل 
محو پیاده رو
انتظار ندارم بازیبایی ات
همه ی شهر را بهم بریزی
کافه را بهم بریزی 
جای امنی نیست 
می خواهم به اندازه ی تمام پرنده هایی که 
آسمان را تجربه نکرده اند 
دوستت بدارم
می خواهم تنهایی ات را 
حس کنم 
زیر پلک هزار و یک شب مخملی
چقدر این روزها 
دوست دارم کسی 
زهر کلمات را 
از استخوان هایم بیرون بکشد
زخم چرکی هزار ویک شب دلتنگ
دستمالی شده را
هنوز هم 
تنت بوی آسمان میدهد
ورگ هایت 
مسیر دریاها را باز میکند
تا سینه ی پر سوز ماهیگیران
تا چشمان ملتهب بندر
هنوز هم 
جای چند قاب عکس خالی 
دلتنگی دارد
و تو فکر میکنی
این دیوار زخمی 
می تواند 
تا آخر دنیا 
روی پای خود بایستد 
سید مهدی نژادهاشمی
 
 

خیالت

 عصر حجر نیز !

سینه ی سنگ ها را می شکافد

دختر تاک

به زنده به گور شدنت

ایمان نداری!

همه چیز در ذهن تو می گذرد

اینجا

درختان بسیاری

لنگ ظهر به دنبال سایه هاشان می گردند

دختر تاک !

دیشب در امتداد آرزوهایت

رگهای بریده ات را

روی بالشم جا گذاشتی

و من بجای تو

اینبار

از خواب برنمی خیزم

سید مهدی نژادهاشمی

یکبار

بجای تمیز کردن پنجره ها
به حس روزنامه هایی که
خمیازه می کشند 
توجه کن 
اینبار 
دوست داشتنت را آگهی کرده اند
مهدی نژادهاشمی

 
از دست قهوه های قاجار ی دهانم سوخت 
می خواستم نفرین کنم خود را ،زبانم سوخت 
فکر تو نادرشاه را هم وسوسه کرده 
از هرم الماس تنت هندوستانم سوخت 
مستعمره کردی دلم را بیش از این ها تو 
تا سالهای سال مغز استخوانم سوخت 
موسی نبودم شوق دیدن داشتم اما 
از برق چشمان سیاهت دودمانم سوخت
بیچاره آنکس که دلش را می زنی آتش 
بیچاره تر من که تو را روح و روانم سوخت
می خواستم درد دلم را بشنوی آخر
حرف دلم در بغض های بی امانم سوخت .
بال و پرت را پس بگیر از خواب شبهایم 
تا پلک واکردم تمام آسمانم سوخت .
ققنوس شبهای غزل خوانی چشمانت 
کاری به دستم داد آخر آشیانم سوخت .
حس پرنده داشتم ،این آخرین فرصت 
بی آنکه چیزی از نگاه تو بدانم ،سوخت

 


دربقچه ی مهتاب آوردی خیالت را
وقتی که می بندی به صد ترفند شالت را 
چله نشین حسرت انگور های لعل !
باخمره ها میزان نکن تحویل سالت را
با فال حافظ می کشی از سینه ها بیرون 
آوازه ی عاشق کشی خط و خالت را 
باید چگونه وا کند از پیچش مویت !
بال و پر غرق به خون احتمالت را
یک پنجره باز است رو به آسمان اما!
پیشانی ام ،تب کرده لمس سیب کالت را 
تنها منم! ؟یا روزگار گرگ پروده
تا مرز باران می کشاند ایده آلت را 
چشمان خود را بسته ای بر روی احساسم
باید بپرسم از درو دیوار حالت را
نادیده میگیری مرا باشد خیالی نیست
وامی کنم طبق روال عشق! بالت را
مهدی نژادهاشمی


باید تورا زمین و زمان جستجو کند 
پروانه نیست آنکه به این پیله خو کند 
باید به لطف باد صبا کوچه های شهر 
یک آسمان بنفشه ی دلتنگ ،بو کند
حتمن کنار پنجره با قاصدک تو را 
چشمان خیس کر کره ها ،آرزو کند .
بد بخت آن دلی که بلرزد به یک نگاه 
پایان عمر (دین تو)را زیر ورو کند
.
کافر شدم بهانه شود ،"آخرت"خدا
با من دوباره روی تو را روبرو کند
.
کار از دوا و دکترو درمان گذشته است
باید پزشک مغز مرا شستشو کند
.
حتا خدا به خلق بشر غبطه می خورد 
پایان کار خویش ،نگاهی به او کند 
 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
س. سلیمان پور

سلام استاد عزیز ، درود بر احساس پاک و زیبای شما ، در کنگره هفتاد ودو خط اشک اصفهان شما را زیارت کردم و سعادت بزرگی بود ... عابری گم کرده راهم در خیابان خودم ...

اسلامی

سلام . ممنون از حضور پرمهرتون. وب زیبا و شاعرانه ای دارین . شعراتونو تو سایت شاعران پارسی پی گیرم .....قشنگو خواندنی هستند...با احترام لینک شدین