حافظانه


حافظانه
روز قیامت است! عزیزم شتاب کن 
لختی بخند ، جام مرا پر شراب کن 
تا قبل از اینکه دین مرا پرسجو کنند 
پرونده ی مرا تو حساب و کتاب کن 
دنیا اگر چه روی سرم می شود خراب 
باشد تو هم مرا به نگاهی خراب کن 
از فال های قهوه بران ننگ وننگ را 
نام مرا برای خودت انتخاب کن 
وقتی که گیس های تو افیون روشنی ست 
تا صبح دم بخاطر ما ترک خواب کن 
با من بمان سحر بدمد با دعای تو 
فال مرا به نیت خود مستجاب کن 
سید مهدی نژادهاشمی

/ 1 نظر / 24 بازدید
هدی

خیلی زیبا بود