دوستت دارم ولی این پا و آن پا می کنی

 

به چشمانت قسم گاهی دل ِ دلدار می ریزد 
غمت مانند کوهی بر سرم آوار می ریزد 
امان از مرگ بی فریاد و این عاشق کش شیرین 
که خونم را بدون لحظه ای پیکار می ریزد 
به من تلقین نکن که دوستت دارد صد آینه 
از این چشمان مستش بی هوا انکار می ریزد 
همین که چشم در چشمش شوم بیداد خواهد کرد 
از این آیینه روگردان شود ، زنگار می ریزد 
هوای عاشقی را از سر خود دور کن شاعر 
که خونت را همین دیوانه به الاجبار می ریزد 
تو ، نافت را به قربانی شدن بستند ، خونت را 
اگر زنده شوی صد ها هزاران بار می ریزد 
شبیه ماهی و ماهی بدور از برکه نقشت را 
زمانی روی خاک و گاه روی دار می ریزد 
مهدی نژادهاشمی
/ 2 نظر / 32 بازدید
سلاااااااااااااااااام

با احترام دعوتید

کریما

درو بر جناب نژاد هاشمی خو شا نگاه غزل های حسّ بر انگیزت که رو به پنجره ی باغ پر شعف باشد