باید این عشق از افسانه فراتر باشد

اشعارسید مهدی نژادهاشمی:

با من ای کاش که رفتار تو بهتر باشد 

باید این عشق از افسانه فراتر باشد 


بامن دل زده و شب زده ، شایسته نبود 

ماهتاب غزلت از سر من سر باشد 


چند ماهی شده خشک است گلوی غزلم 

خوش دمی از نفست حنجره ام تر باشد 


کاش این آدم دربند تو فردا روزی 

چشم بگشاید و یک آدم دیگر باشد 


جای شاعر به خدا مردن در محبس نیست 

آنکه عاشق شده یک عمر کبوتر باشد 


پلک بستم که کبوتر نزند سر به غمت 

پلک بستم به فراموشی اگر ، در باشد 


#سید_مهدی_نژاد_هاشمی

/ 0 نظر / 19 بازدید