عشیره

دوباره پس نزنم از عشیره ی چشمت

که بازگشت ندارد جزیره ی چشمت

به عشقبازی باران نشسته ای شاید

که بهت می چکد از هرم خیره ی چشمت

امید پرزدن از پیله مردم آزاری ست

همیشه دام تنیده شفیره ی چشمت

نه شوکران برسد بر لب و نه تنگ شراب

هنوز مبحث درد است سیره ی چشمت

روا نبود که کوچت در این هوا باشد

غروب می دمد از بغض تیره ی چشمت

نشسته زخم به چشمانم از نفس نفست

وضوی دلهره دارد جبیره ی چشمت

قسم نخور که ندارد نوشته بر رگ ِمن

گناه قابل بخشش کبیره ی چشمت

سید مهدی نژادهاشمی

/ 2 نظر / 6 بازدید
بانو

با سلام بسیار خوشحالم که با وبلاگ شما آشنا شدم و بسیار مشتاقم برای خوندن شعرهای زیباتون