پرنده


همیشه چشم به در بودو حالتی بد داشت! 
پرنده بود اگر چه سکوت ممتد داشت 
پرنده بود ولی کنج خاطراتش هم 
امید اینکه ببیند تورا نباید داشت 
شب فراق چو مویت بلند آوازه ست 
و باد هم سر سنگین رفت وآمد داشت
خدا گواه من و توست گر تو دلشکنی 
نظر به لطف از این پس به ما نخواهد داشت 
تو را بلای دل و جان خویش ساخته ام 
که راحت از نفس تنگ تو نشاید داشت 
نماز حاجت ما را پرنده ها خواندند
به سمت قبله ی آنکه دوبال مرتد داشت 
پرنده باخت پرش را به شاه ماهی ها
اگر چه روی لبانش تم نبازد داشت
.
پرنده بود دل من پرنده ای زخمی 
دلم هوای هرآنچه بهار دارد داشت 
سید مهدی نژاد هاشمی

 

/ 0 نظر / 12 بازدید